Självständigt arbete i omvårdnad - psykiatrisk vård

Programkurstillfälle, 15 hp

  • Studietid: 2026 vecka 4 till 2026 vecka 23
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Språk:
  • Nivå: A1E
  • Anmälningskod: BJ9WF
  • Kurskod: OM2557
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Självständigt arbete i omvårdnad - psykiatrisk vård, 15 hp

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin kunskap om forskningsdesign, forskningsmetod, forskningsetik samt sin förmåga att tillämpa forskningsprocessens steg i ett självständigt arbete i omvårdnad med fördjupning inom psykiatrisk vård. Syftet är också att studenten ska vidareutveckla förmågan att kritiskt granska, bedöma och diskutera eget samt andras självständiga arbete.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Johanna Tell

johanna.tell@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar