Virtuell prototypframställning

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2027 vecka 13 till 2027 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Nivå: A1N
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Kurskod: MT2578
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Virtuell prototypframställning, 7,5 hp

Syftet med kursen är att lära sig hur man använder Virtuell Prototypframställning (VP) för att stödja designaktiviteter och beslutsfattande. Den ökande komplexiteten hos produkter och system kräver att ingenjörer redan i tidig produktutveckling gör flera designval vars påverkan på slutprodukten kan vara svår att förutse, vilka kan resultera i höga kostnader och förseningar senare i utvecklingen. Att designa innovativa, interaktiva och hållbara produkter kräver ofta att ingenjörer och kunder utforskar både problemområdet och lösningsrymden tillsammans. Traditionellt är detta en dyr och tidskrävande aktivitet som kräver utveckling av fysiska prototyper för att testa och jämföra designalternativ. Ändå finns det en gräns för både vilken variation och tidsprecision som är möjlig i denna utforskning. Med tillkomsten av ny teknik och datorkapacitet erbjuder verktyg för ”mixed reality” möjligheten att uppleva och validera lösningar, utvärdera deras effektivitet och förutse möjliga fel och bieffekter. Användningen av dem är dock inte trivial: de kräver kunskap om prototypprogramvara och hårdvara samt kunskap om den specifika tillämpningen.
Det övergripande målet med kursen är att ge studenterna en överblick över VP-verktyg, metoder och bakgrund, samt ge erfarenhet av att planera och genomföra en VP-fallstudie för att stödja beslutsfattande i produktutveckling. Studenterna kommer att utveckla insikter och färdigheter för att effektivisera sin produktutveckling, samtidigt som hållbarhetsaspekterna beaktas. Dessutom får studenterna erfara och jobba med det breda utbudet av faktorer som traditionellt prioriteras inom ingenjörsdiscipliner.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×