Avancerad hållbar produktutveckling

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2027 vecka 03 till 2027 vecka 12
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Nivå: A1F
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Kurskod: SL2548
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Avancerad hållbar produktutveckling, 7,5 hp

Utifrån kunskaper och färdigheter från tidigare kurser ska studenterna lära sig att (1) göra avancerad hållbarhetsanalys vid produktutveckling och (2) göra avancerad socio-teknisk hållbar produktutveckling, inkluderande till exempel beaktande av användarbeteende och sociala aspekter. De ska lära sig (3) produkt-tjänste-systemdesign för hållbarhet och (4) hur man använder detta för att möta behov i ett brett socioekonomiskt sammanhang. De ska också lära sig (5) hur man väljer mellan olika designstrategier för hållbarhet för ett givet produktutvecklingsprojekt. Kompetens i hållbar produktutveckling är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Kursen utvecklar teoretisk förståelse och tillämpad färdighet i skärningspunkten mellan två av BTH:s expertområden - hållbarhet och
produktutveckling.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×