Säkerhet, ergonomi och människa-system-interaktion

Programkurstillfälle, 6 hp

  • Studietid: 2028 vecka 44 till 2029 vecka 2
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Språk:
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: B76JL
  • Kurskod: MT2580
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Säkerhet, ergonomi och människa-system-interaktion, 6 hp

Syftet med kursen är att studenten ska få kunskaper för att kunna förstå vilka krav som ställs på människa och system i en marin miljö, där viktiga delar i detta är säkerhet och säkerhetskultur, arbetsmiljö och ergonomi samt hur människan interagerar med omgivningen och om design av interaktionssystem. Vidare introducerar kursen till området människa-datorinteraktion (HCI).

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Johan Hjortsberg

johan.hjortsberg@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar