Introduktion till högskolestudier

Kurspaket, 15 hp

  • Startvecka: v.3
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Ort: Distans
  • Anmälningskod: BTH-KP682

Tillfället är stängt för anmälan

Innehåll

Det här är ett kurspaket som förbereder dig för studier vid en högskola eller universitet. Du får en introduktion till begrepp och metoder anpassade för de krav som ställs i högre utbildning. Du får också träning i skrivande, informationssökning och studieteknik. Har du svenska som andraspråk ger kurspaketet ett utmärkt tillfälle att ytterligare stärka dina färdigheter i det svenska språket. Högre utbildning kretsar i många fall kring de utmaningar vi står inför i övergången till ett digitalt och hållbart samhälle. I kurspaketet tillämpas de kunskaper du får i ett projektarbete i dessa frågor. Vi uppmuntrar alla som är nyfikna att söka till högskolan och vill ge dig en förberedelse som gör dig trygg i ditt beslut att läsa vidare.

Studierna går på distans och halvfart med ett par frivilliga träffar på våra campus i Karlskrona och Karlshamn. Kurspaketet är förberedande och kan inte ingå en examen. Du kan ansöka om studiemedel. Vill du studera på heltid går denna introduktion utmärkt att kombinera med en av följande kurser eller kurspaket som ges vid BTH:

Förberedande kurs i medieteknik, 15 hp, halvfart
Spelutveckling - 3D-modellering och karaktärsanimation, 15 hp, halvfart
Kurser i Smart industri: människa/maskin-samarbete inom industri 4.0 och Smart industri: automation och artificiell intelligens inom industri 4.0. Båda på 7,5 hp, kvarts fart.

Följande kurser ingår i kurspaketet

Delkurs 1 – Introduktion till högskolestudier, 7,5 hp
Under kursen får du praktiska övningar i studieteknik, språkfärdighet, och en introduktion till vetenskapsmetodik. I kursen tränas språkfärdighet genom varierade läs- och skrivuppgifter. I studieteknik får du lära dig tekniker för att sortera och strukturera information i såväl lärsituationer som vid examen. Du får också en introduktion till olika begrepp och metoder som är vanliga inom akademi, forskning och utveckling och du får träna i att värdera fakta och argument.

Delkurs 2 – Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 hp
Under kursen får du en inblick i och vi arbetar tillsammans mot förståelse för begreppet hållbar utveckling. Vi diskuterar inom detta några av de hållbarhetsproblem vi har idag och utmaningar och lösningar för framtiden, och du får i ett eget arbeta fördjupa dig i någon hållbarhetsfråga som engagerar. Under kursen får du även grunderna i tillämpad informationskompetens. Du övar på att söka och värdera information, och skapar en enkel källhänvisning inom ett eget arbete i hållbar utveckling. Kursen ges via inspelade föreläsningar kombinerat med diskussionsforum, dialoger i realtid, och ett handlett eget arbete.

Kurspaketsansvarig: Vicky Johnson Gatzouras

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet

URVALSMETOD

Urval till studieplatserna baseras på följande urvalsgrupper: Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %.