Datorstöd och innovation för tekniker

Kurspaket, 30 hp

  • Startvecka: v.35
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Anmälningskod: BTH-KP686

Innehåll

Kurspaketet har fokus på produktutveckling, där både metoder och verktyg för produktutveckling behandlas och praktiseras.

Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 7,5 hp vilka examineras separat:

  • Innovativ och hållbar produktutveckling 7,5 hp
  • Datorstöd inom konstruktion 1 7,5 hp
  • Datorstöd inom konstruktion 2 7,5 hp
  • Innovationsprojekt 7,5 hp

Kurspaketet inleds med kursen innovativ och hållbar produktutveckling. Kursen ger kunskaper om innovativ produktframtagning, projektstyrning, miljöanpassad/hållbar samt integrerad produktutveckling. I den andra och tredje kursen datorstöd inom konstruktion 1 och 2, får du lära dig att skapa solid- och ytmodeller i CAD-programmet Autodesk Inventor. Det ingår även grundläggande kunskaper i ritteknik. Kurspaketet avslutas med kursen innovationsprojekt där du genomför ett mindre produktutvecklingsprojekt. All undervisning är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar.

Detta är det andra av fyra kurspaket vars innehåll är detsamma som i utbildningsprogrammet Produktutveckling 120 hp. Med kurspaketen kan du lättare kombinera dina studier med andra åtaganden då du läser på halvfart. Kurspaketen måste sökas inför varje läsår.

Kurspaketsansvarig: Lena Prinselaar
E-post: produktutveckling@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
De två första kurserna, Innovativ och hållbar produktutveckling och Datorstöd inom konstruktion 1, kräver grundläggande behörighet. Förkunskaper i efterföljande kurser bygger på de kurser som inleder kurspaketet. För detaljer om förkunskapskrav se respektive kursplan.

URVALSMETOD
Urval till studieplatserna baseras på följande urvalsgrupper: Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×