Tillverkningsmetoder och naturvetenskap för tekniker

Kurspaket, 22,5 hp

  • Startvecka: v.44
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Anmälningskod: BTH-KP689

Innehåll

Kurspaketet består av tre kurser vilka examineras separat. Kurspaketet startar i läsperiod 2.

  • Tillverkningsmetoder 7,5 hp
  • Matematik för produktutveckling 7,5 hp
  • Fysik för produktutveckling 7,5 hp

Kurspaketet inleds med kursen Tillverkningsmetoder. I den kursen får du kunskaper om olika bearbetningsmetoder som förekommer inom tillverkningsindustrin. I den andra kursen, Matematik för produktutveckling, introduceras du till matematiska begrepp och metoder som är grundläggande för tekniska beräkningar i produktutvecklarens yrkesverksamhet. Kurspaketet avslutas med kursen Fysik för produktutveckling där du får lära dig om fysikaliska fenomen och om fysikens grundlagar. All undervisning är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campusträffar.

Detta är det tredje av fyra kurspaket vars innehåll är detsamma som i utbildningsprogrammet Produktutveckling 120 hp. Med kurspaketen kan du lättare kombinera dina studier med andra åtaganden då du läser på halvfart. Kurspaketen måste sökas inför varje läsår.

Kurspaketsansvarig: Lena Prinselaar
E-post: produktutveckling@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
Tillverkningsmetoder kräver grundläggande behörighet. För kursen Matematik för produktutveckling krävs Ma 2a/2b/2c från gymnasiet. Fysikkursen bygger på att man genomfört matematikkursen. För detaljer om förkunskapskrav se respektive kursplan.

URVALSMETOD
Urval till studieplatserna baseras på följande urvalsgrupper: Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×