Kvalitetsutveckling och automation för tekniker

Kurspaket, 30 hp

  • Startvecka: v.35
  • Slutvecka: v.22
  • Takt: 50 %
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Anmälningskod: BTH-KP690

Innehåll

Kurspaketet har fokus på teknisk kommunikation, kvalitet inom produktion och automationslära.
Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:

  • Kommunikation på distans 7,5 hp
  • Kvalitetsutveckling 7,5 hp
  • Lean produktion 7,5 hp
  • Automation 7,5 hp

Den första kursen ger dig bra förutsättningar för att studera på distans samt introducerar dig till teknisk dokumentation och rapportskrivning. Den andra och tredje kursen, Kvalitetsutveckling och Lean produktion, ger grunderna i att producera med hög kvalitet och på ett effektivt sätt. Kurspaketet avslutas med kursen Automation, som ger grunderna i styr­ och elteknik med fokus på utrustning för produktionstekniska sammanhang. All undervisning sker på distans. Det finns inga obligatoriska campusträffar.

Detta är det första av fyra kurspaket vars innehåll är detsamma som i utbildningsprogrammet Produktutveckling 120 hp. Med kurspaketen kan du lättare kombinera dina studier med andra åtaganden då du läser på halvfart. Kurspaketen måste sökas inför varje läsår.

Kurspaketsansvarig: Lena Prinselaar
E-post: produktutveckling@bth.se

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet och Ma 2a/2b/2c

URVALSMETOD
Urval till studieplatserna baseras på följande urvalsgrupper: Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×