Design av digitala och immersiva upplevelser

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlshamn
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Design av digitala och immersiva upplevelser

Skapa immersiva upplevelser som förundrar, förbättrar och förändrar. Utbildningen gör dig redo för yrkesroller vi idag inte har namn på, men med en kompetens alla snart skriker efter.

En kompetens alla letar efter – men som de inte vet finns

Arbetsmarknaden är mitt i en digital transformation. Människor och maskiner blir allt mer sammanlänkande i cybersociala system och behovet av människor som kan agera brobyggare i de systemen blir därför också allt mer efterfrågade.
Utbildningen gör dig till en av dem. Behovet finns redan men det kommer också att bli mycket tydligare för branscher och arbetsgivare vad de faktiskt söker de närmsta åren – att börja en utbildning nu ger alltså en examen med perfekt timing.

Många områden och många valmöjligheter

Framtiden är full av digitala och immersiva upplevelser och med kompetens inom det kan du i princip få lyxen att välja arbetsområde och roll. En examen ger många valmöjligheter och den kompetens du bygger upp kommer mer och mer att användas för en mängd olika kreativa produktioner av upplevelser, spel, film, event, konsert, konst, projektioner, kommunikation, utställningar, upplevelser, handelsplatser, digitala rum, mediaarkitektur, lärande, eller visualisering inom medicin och av forskning.

Specialist i samspelet mellan tekniker och produktioner

Utbildningen ger dig kunskapen att få olika tekniker och upplevda element att samspela för att skapa en total upplevelse. Du kan till exempel arbeta som specialist inom VR, AR och/ eller MR, producent, kreativ tekniker, projektledare, konstnär/designer/digital kreatör, prototyptekniker, utställningstekniker, konstruktör och många andra roller som inte ens har en titel idag. Möjliga arbetsgivare är de som ligger i framkant när det gäller skapande av upplevelser – just nu är goda exempel IKEA, Volvo, spelindustrin och Riksantikvarieämbetet med över 1500 gallerier och museer i hela Sverige. I framtiden kommer exemplen dock att vara många fler.

En utbildning som möter efterfrågan

Design av digitala och immersiva upplevelser är ett av BTH:s program inom huvudområdet medieteknik, och medieteknik av olika typer blir allt mer integrerat i allt vi människor gör.

Programmet kombinerar teknik, kontext och kunskapsteori, vilket ger dig förmågan att arbeta på ett utforskande sätt och skapa kreativa medietekniska gestaltningar.

Mångfald möjliggör helhetsupplevelser

Utbildningens helhetsgrepp på upplevelser speglas i programmets mångfald av områden – du studerar inom designforskning, datavetenskap, elektroteknik, STS (science and technology studies) och humanistiska ämnen. Genom en att bygga en övergripande förståelse lär du dig kombinera interaktivitet och design med tekniska och fysiska möjligheter i innovativa och immersiva lösningar.

Framtidens behov styr utbildningens inriktning

I programmets programråd finns representanter från branschledande bolag och programmets aktörer som är etablerade antagligen kommer att arbeta inom.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Jag tycker utbildningen ser mycket spännande ut och ligger helt rätt i tiden för vad som kommer att eftersökas för kompetens på arbetsmarknaden när nu digitaliseringen tar högre fart. Skulle jag börjat studera nu hade jag sökt denna utbildning för den kommer leda till spännande jobbmöjligheter där både kreativitet och frontendteknologi möts.

Peter Mattisson
Koncernchef, CIMON med bolag som Skolon, Avalon Innovation, Kubicom, Galio of Sweden

Kurser och innehåll

Att något är immersivt innebär att man lätt tappar bort sig i upplevelsen. Det gäller inte bara spel utan även andra upplevelser, både fysiska och digitala.

Isac
Student på BTH

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Mattias

Jag heter Mattias och läser Design av digitala spel (motsvarar det nya programmet Design av digitala och immersiva upplevelser). Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Mattias

Läs en intervju med Mattias

Vad är immersiva upplevelser?

AR, VR och MR – hur hänger de ihop? Jonas reder ut hur de olika verkligheterna hänger ihop och ge dig inspiration att vilja veta mer om området.

Här studerar du

Precis på kajkanten i Karlshamn ligger Campus Karlshamn, vårt mindre campus som helt fokuserar på våra utbildningar inom digitala medier.

 

Flygfoto över Campus Karlshamn

 

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology


Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa kunskaper om huvudområdet medietekniks vetenskapliga grund
 • visa kunskaper och förståelse inom huvudområdet medieteknik
 • visa fördjupade kunskaper inom delområdet digitala upplevelser
 • visa breda kunskaper inom aktuella forsknings- och professionsfrågor inom huvudområdet medieteknik
 • visa kunskaper om relevanta metodologier och metoder för huvudområdet medieteknik samt delområdet digitala upplevelser.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera, kritiskt tolka och diskutera relevant information i medietekniska undersökningar
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera, planera och genomföra en medieteknisk undersökning utifrån en frågeställning och syftesformulering inom givna tidsramar
 • visa förmåga att självständigt och kollaborativt genomföra design- och produktionsprocesser inom delområdet digitala upplevelser
 • visa färdighet att tillämpa metoder inom digitala upplevelser för att tekniskt och estetiskt gestalta ett idéinnehåll
 • visa förmåga att muntligt, skriftligt och genom medieteknisk gestaltning utifrån en undersökning presentera och diskutera källmaterial, process och resultat i dialog med olika grupper.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga utifrån huvudområdets vetenskapliga grund problematisera medieteknikens roll vad gäller samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna göra bedömningar och avvägningar i design- och produktionsprocesser med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskaper och därmed bidra till utvecklingen av området digitala upplevelser

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Linus de Petris

linus.de.petris@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar