Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

75 hp

:
  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2024 vecka 22
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Specialisera dig som sjuksköterska inom äldrevård. Möt särskilda behov och en växande grupp vårdtagare med stärkt kompetens.

En utbildning som möter ett ökat behov

Äldre är idag en växande grupp med komplexa vårdbehov som du möter överallt i vården. Vi lever allt längre men många lever också med multisjuklighet vilket ställer krav på fördjupade kunskaper om äldres specifika behov av omvårdnad. Behovet av kvalificerad personal ökar därmed och du kan efter examen arbeta med äldre inom sluten-, primär- eller regional hälso- och sjukvård.

Specialiserad för kvalificerad vård av äldre

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som specialistsjuksköterska med kvalificerad omvårdnad av äldre, och du skaffar kunskaper för att arbeta med ansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre.

Vetenskapligt och praktiskt lärande

Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Första terminen läser du tillsammans med de andra specialistinriktningarna, de övriga läser varje inriktning för sig.

Längre livslängd kräver framtidsfokus

Utbildningen ger dig förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för att självständigt utöva yrket som specialistutbildad sjuksköterska. Samtidigt syftar utbildningen till att bygga en beredskap för att du ska kunna medverka aktivt i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, som bedrivs i ett allt mer innovativt högteknologiskt kunskapssamhälle.

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Helen, tidigare student berättar om programmet. (2:09)

Kurser och innehåll

Jämför program

Observera att kurslistan nedan är preliminär. Se utbildningsplanen för en fastställd kurslista.

Kurser hösttermin 2022

, 30 hp

Kurser vårtermin 2023

, 15 hp *

* Valbar kurs

Kurser hösttermin 2023

, 15 hp

Kurser vårtermin 2024

, 15 hp

Antalet äldre ökar hela tiden. De kommande åren kommer vi behöva vara många äldresjuksköterskor.

Helen Dellkvist
Äldresjuksköterska

Frågor?

Programansvarig:

Johanna Tell

johanna.tell@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är hälsa och vård?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×