Civilingenjör i mjukvaruutveckling

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2026 vecka 23
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Civilingenjör i mjukvaruutveckling

Bli mjukvaruingenjör och skapa mjukvara som förbättrar och förenklar framtiden. Börja den banan där forskningen är i världsklass – här på BTH.

Mjukvaruutvecklare – ett yrke i och för förändring

Mjukvaruingenjör är ett kreativt yrke där du arbetar med problemlösning i gränsöverskridande samarbeten. Eftersom mjukvara styr nästan allt i vårt samhälle har en mjukvaruingenjör möjligheten att påverka många saker till det bättre. Allt eftersom branscher, mjukvara och teknik utvecklas kan du jobba med allt ifrån spel och streamingtjänster, till att ta fram nya lösningar för hållbar energikonsumtion och resursbesparing.

Mjukvara – en kraft för utveckling

Mjukvara driver och möjliggör innovation och utveckling. Mjukvaror påverkar hela samhället och hela vår vardag. Allt förändras, hela tiden – men den här utbildningen ger dig en flexibel grund och gör dig redo för utveckling och nya yrkesroller och branscher vi ännu inte ens vet finns. Med mjukvara som kompetens kan du arbeta med avancerad teknik inom i princip vilket område du vill. Idag är typiska yrkesroller bland annat systemarkitekt, projektledare, produktutvecklare med kundfokus eller mjukvaruutvecklare i globala företag som Volvo, Sony eller Saab och Ericsson.

En ingenjörsutbildning baserad på efterfrågan

Du lär dig konstruera, testa och vidareutveckla mjukvara och väljer många kurser själv. Det fasta programinnehållet baseras på den forskning som görs på BTH och de krav som arbetsmarknaden ställer. Här varvas matematik, programmering och databasteknik med industriell ekonomi, samhällsutveckling, projektledning och studentprojekt.

Egen forskning inom mjukvaruutveckling stärker utbildningen

BTH är rankad etta i EU med sin forskning inom mjukvara och därmed en av de världsledande på området. Forskningen inriktas på arbetssättet – hur man bäst tar fram mjukvara som fungerar ur alla aspekter, och givetvis blir kunskaperna från forskningen något du får med dig under utbildningen.

Nära näringslivet

Du arbetar nära näringslivet och vi har en tät samverkan i projekt med företag, vilket ger dig en realistisk erfarenhet redan innan din examen.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling.

Vill du läsa en kortare utbildning inom området erbjuder vi Software Engineering, 180 hp.

Kurser och innehåll

Kurser hösttermin 2021

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 8 hp

, 4 hp

Kurser vårtermin 2022

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2022

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2023

, 6 hp

, 6 hp

, 8 hp

, 4 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2023

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2024

, 6 hp

, 6 hp

, 4 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 2 hp

Kurser hösttermin 2024

, 15 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser vårtermin 2025

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp

, 7,5 hp

* Valbar kurs

Kurser hösttermin 2025

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp

, 7,5 hp

* Valbar kurs

Kurser vårtermin 2026

, 30 hp

Drivs du av en högteknologisk utmaning så är det absolut hit du ska komma.

Helena Olá
Site Manager, Ericsson

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Adam

Jag heter Adam och läser Civilingenjör i mjukvaruutveckling. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Adam

Läs en intervju med Adam

Vad är mjukvara?

Tid, kostnad och resultat – det måste du ha koll på om du vill bli en bra mjukvaruutvecklare. Conny berättar varför det är viktigt och hur du når dit genom att träna på att jobba effektivt i team.

Vad är mjukvara och hur kan den användas? Javier berättar hur stora företag arbetar med mjukvara, men också vad du kan jobba som efter din utbildning.

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Som student på programmet får du tillgång till Ericsson Space Lab – ett labb fullt av den senaste tekniken som skapats av studenter, lärare och företag i samarbete. (2:26, textad)

Vad gör en mjukvaruingenjör? (3:20, textad)

Civilingenjör i mjukvaruutveckling, programöversikt (4:20)

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa djup teknikkunskap inom mjukvaruutveckling, system- och programvaruteknik såväl som breda kunskaper inom datavetenskap och kännedom om maskininlärning och människa-dator-interaktion,
 • visa kunskap och förståelse för matematiska metoder och deras koppling till ett ingenjörsmässigt arbetssätt och deras tillämpning vid utveckling av komplexa mjukvarusystem,
 • visa djup kunskap om metoder, språk, processer och verktyg inom datavetenskap och mjukvaruutveckling samt under vilka omständigheter dessa kan tillämpas och vilken påverkan tillämpningen kan ha på omvärlden,
 • visa djup kunskap om ingenjörsmässighet samt vetenskapliga metoder inom mjukvaruutveckling.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utforma, designa, implementera, testa, driftsätta, och underhålla mjukvarusystem,
 • visa förmåga att använda systemtänkande för att analysera komplexa system och för att identifiera, modellera och designa mjukvarulösningar och integrera dem i sådana system,
 • visa förmåga att konceptualisera, abstrahera och utveckla modeller från verkliga problem eller fenomen, och använda dem för att stödja simulering och/eller byggandet av mjukvarulösningar för dessa problem/fenomen,
 • visa förmåga att identifiera avvägningar mellan konkurrerande lösningar och att kritiskt utvärdera dem även med begränsad information,
 • visa förmåga att identifiera, utvärdera och tillämpa forskningsresultat från relaterade vetenskapliga fält,
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra informerade bedömningar om utmaningar, möjligheter och risker när man utvecklar mjukvarusystem, på så väl produkt-, process- och systemnivå, baserat på relevanta ekonomiska, etiska, miljömässiga och sociala aspekter,
 • visa förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används, inklusive såväl sociala som ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter samt ta hänsyn till säkerhet och personlig integritet, särskilt hantering av personuppgifter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Frågor?

Programansvarig:

Javier Gonzalez Huerta

javier.gonzalez.huerta@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar