Program

Program hösten 2019

Civilingenjörsutbildningar

Civilingenjör i AI och maskininlärning 300 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Civilingenjör i marin teknik 300 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Civilingenjör i maskinteknik 300 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Civilingenjör i mjukvaruutveckling 300 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Läs mer om civilingenjörsutbildningar

Högskoleingenjörsutbildningar

Högskoleingenjör i IT-säkerhet 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Läs mer om högskoleingenjörsutbildningar

Hälsa och vård

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Öppen! Anmälningsperiod 2019-02-15 – 2019-03-15

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Öppen! Anmälningsperiod 2019-02-15 – 2019-03-15

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot
vård av äldre 75 hp

Öppen! Anmälningsperiod 2019-02-15 – 2019-03-15

Läs mer om Hälsa och vård

Fysisk planering

Fysisk planering 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Magisterprogram i fysisk planering 60 hp
Öppen för sen anmälan!

Masterprogram i stadsplanering 120 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Läs mer om Fysisk planering

Datavetenskap och mjukvaruutveckling

Software Engineering 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Webbprogrammering 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Webbprogrammering 120 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Läs mer om datavetenskap och mjukvaruutveckling

Digitala medier och spelteknik

Digitala spel 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Digital ljudproduktion 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Digital bildproduktion 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Spelprogrammering 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Technical artist i spel 180 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Läs mer om Digitala medier och spelteknik

Utbildningar på distans

Produktutveckling 120 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Webbprogrammering 12o hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Läs mer om utbildningar på distans

Förberedande utbildning

Tekniskt basår 60 hp
Anmälan öppnar 2019-03-15

Läs mer om förberedande utbildning

Master- och magisterprogram hösten 2019