IEACI

IEACI - information för studenter på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi

Nyheter

Aktuella händelser

Aktuella händelser

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För nionde året i rad belönas studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier.  

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har Vinnova och Esbri startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2018-2019, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd eller motsvarande (om sådant ges). Anmälan och uppsats ska vara insända senast 27 juni 2019.

Mer info finns på uppsatstävlingens webbplats: www.innovationsuppsats.se

Här finns en gästblogg från en av pristagarna i tävlingen som genomfördes 2015-2016. Det är roligt att se hur stipendierna bidrar till kompetensutveckling hos studenterna.

Om du har några frågor kontakta:

Helene Thorgrimsson

Projektledare ESBRI
innovationsuppsats@esbri.se
08-458 78 02

 

————————— 2018 —————————————

Another Lunch & Learn: Telenor 

Ville bara informera om en öppen gästföreläsning av Fredrik Hyensjö från Telenor. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för samtliga anställda och studenter vid BTH, dock är det av skattetekniska skäl enbart studenter som bjuds på wraps och mineralvatten.
När: 4/12 12:00-13:00
Var: Campus Gräsvik, J1620 (eller via http://connect.sunet.se/lunchandlearn)
Anmälan till andreas.larsson@bth.se (senast 3/12).

Lunch & Learn: Scania

Ville bara informera om en öppen gästföreläsning av Anton Svensson från Scania, en f d BTH-student som tog sitt exjobbsprojekt hela vägen till serieproduktion. Föreläsningen är öppen för samtliga anställda och studenter vid BTH, dock är det av skattetekniska skäl enbart studenter som bjuds på wraps och mineralvatten.

När: 29/11 12:00-13:00

Var: Campus Gräsvik, J1630

Anmälan till andreas.larsson@bth.se (senast 26/11)

 

Ett inspirations, lunch och lärtillfälle  i form Lunch & Learn: Försäkringskassan IT erbjuds den 24/10-18. Tiden är kl. 12-13, platsen  ärJ1640. Anmälan sker till Andreas Larsson. Se bifogat material. L&L_181024_FörsäkringskassanIT

Ytterligare en fin möjlighet https://www.b-b-i.se/nyheter/2018/09/14/change-the-future-in-energy-efficiency-challenge/

Fin möjlighet för Indekstudenter: https://www.fintechscholarship.dk/

1 juni kl 15.00 Multisalen – Programavslut för IEACI13

28 – 31 maj – Exjobbspresentationer, se programmet här..

5 april – Lunchseminarium med Ulf Ryder och Ledarskapscaféet

26 februari – 2 mars – BBI & BTH AI Innovation Challenge

26 februari kl 10.15 – Seminarium om säker mjukvaruutveckling…

16 februari kl 11-12, J1640 – Seminarium av IKEA IT.

8,15,22 februari – Lunchseminarium om utlandsstudier

1 februari kl 12.00 – Den årliga IE-dagen

————————— 2017 —————————————

8 december – Föreläsning med anledning av Ekonomipriset 2017

29 november – Klassrepresentantsmöte kl 17-19

16 november – Lunchseminarium med Skanska

7 november – Programinformation för åk 1, kl 15.00 i J1610

16 oktober – Pluggkväll med EKEN kl 17-21 Multisalen

12-13 oktober – Näringslivsdagarna och Exjobbsmässan.

12 oktober – Information inför examensarbetet VT2018 – Multisalen kl 1700.

22 september – Programutskottsmöte

10 maj – Programmöte för IEACI14 inför val av teknikinriktning

15 februari –  Lunchseminarium för programstudenter om utlandsstudier

————————— 2016 ———————————-

12 december – Pluggkväll anordnad av EKEN i Multisalen

12 december – Lunchföreläsning om Ekonomipriset 2016.

24 november – IE-dagen, Multisalen kl 12-17.

18 november – Lunchföreläsning av Skanska kl 12.00 i sal J1640.

13-14 oktober – Näringslivsdagarna och Exjobbsmässan.

5 oktober – Programrådsmöten åk3 kl 9.15 samt åk2 kl 15.15.

29 september – Studiebesök på Stora Enso i Nymölla i kursen Produktionsekonomi.

21 september – Informationsmöte om utlandsstudier.

15 september – Frukostföreläsning om värdebaserad produktutveckling

14 september – Programinformationsmöte för åk1, kl 13.15 i J1620.

22 augusti – Upprop för nya studenter, se välkomstbrevet.

3 juni 2016 – Programhögtid

1-2 juni 2016 – Exjobbspresentationer

20 maj 2016 – Programseminarium ”Makt, Ansvar och Affärsutveckling” av Peter Örn och Agneta Franksson