civilingenjörsutbildning

Civilingenjör i maskinteknik 300 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Välkomstbrev

Vill du satsa på en gedigen teknisk utbildning med både bredd och hållbarhetsfokus ska du studera till civilingenjör i maskinteknik. Civilingenjörer i maskinteknik är efterfrågade på arbetsmarknaden. Efter examen kan du exempelvis arbeta som produktutvecklare, konstruktör, strategisk projektledare, expert inom till exempel energiförsörjning, inom rymdindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri och medieföretag. 

De flesta civilingenjörer har utåtriktade arbeten ofta i internationella sammanhang och efter några års erfarenhet är det vanligt med jobb på chefsnivå eller som expert i utvecklingsprojekt.

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära, liksom kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och miljögrunder. År fyra och fem väljer du att fördjupa dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik. Utbildningen avslutas med ett projekt, ofta tillsammans med ett företag.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Programinnehåll

Utbildningen ger dig en gedigen teknisk utbildning med både bredd och en specifik inriktning. Du har också möjlighet att lägga till några valbara kurser för att få din egen profil på utbildningen.

Civilingenjör i maskinteknik är en klassisk utbildning som genomsyras av ett hållbarhetstänkande. Utbildningen ger en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och maskinteknik för att sedan byggas på med en specifik inriktning. Därefter utvecklar du specialistkunskaper inom avancerad produktutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv alternativt specialistkunskaper inom samordnad experimentell och beräkningsbaserad analys av mekaniska system.

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära, liksom kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och miljögrunder. Du läser även ett par projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp. År fyra och fem fördjupar du dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik.

Inriktning innovativ och hållbar produktutveckling

I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir större i framtiden om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Som ingenjör har du möjlighet att bidra till samhällets utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn till miljö och sociala faktorer. Du skaffar dig kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för kreativ och strukturerad problemlösning samt strategiskt ledarskap. Du utvecklar tillämpningar genom din förmåga att både delta i, och leda, arbete enligt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara principer.

Inriktning tillämpad mekanik

För att säkerställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter. En ingenjör behöver även, genom mätningar av verkliga egenskaper, kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det sätt som är beräknat.  Du får kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper. Genom tillämpningar utvecklar du din egen förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.

På båda inriktningarna har du möjlighet att få din egen profil på utbildningen genom några valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt projekt, ofta tillsammans med ett företag.

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta i en global miljö både i Sverige och internationellt. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du arbeta som till exempel konstruktör, produktutvecklare eller strategisk projektledare. Väljer du att profilera dig inom tillämpad mekanik så kan du också arbeta som specialist med mekaniska beräkningar och experiment. På sikt kan du även jobba på chefsnivå eller som expert i olika former av utvecklingsprojekt. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik.

Studenter berättar

Intervju med Dekan Aco (2 min)

Dekan läser till civilingenjör i maskinteknik. Han berättar varför han valde just den utbildningen och vad skillnaden är mellan en civilingenjör och en högskoleingenjör.

Intervju med Oskar Sundh (2 min)

Oskar läser till civilingenjör i maskinteknik vid BTH. Han berättar varför han valde den utbildningen och vad han tar med sig från studietiden.

Studentprojekt

Intervju med Hillevi Hallberg (2 min, på engelska)

Hillevi berättar om ett studentprojekt ihop med Standford University. Projektet görs tillsammans med Volvo Construction Equipment.

Presentation av innovativa produkter (2 min)

Studenter från civilingenjörsprogrammet i maskinteknik presenterar sitt projekt.

Studenter presenterar projekt (2 min)

Studenter från civilingenjörsprogrammet i maskinteknik har byggt en robot i lego. De pratar om projektet och demonstrerar hur roboten kan ta sig igenom en hinderbana.

Studentintervju med Frans Johansson (1 min)

Frans läser till civilingenjör i maskinteknik. Han berättar om sitt intresse för att bygga saker och visar upp en portabel högtalare.

 

 

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86928
 • Period: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1
  eller Matematik E, Fysik B och Kemi A.

Utbildningen ger dig en gedigen teknisk utbildning med både bredd och en specifik inriktning. Du har också möjlighet att lägga till några valbara kurser för att få din egen profil på utbildningen.

Civilingenjör i maskinteknik är en klassisk utbildning som genomsyras av ett hållbarhetstänkande. Utbildningen ger en stark bas av kunskaper inom naturvetenskap och maskinteknik för att sedan byggas på med en specifik inriktning. Därefter utvecklar du specialistkunskaper inom avancerad produktutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv alternativt specialistkunskaper inom samordnad experimentell och beräkningsbaserad analys av mekaniska system.

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära, liksom kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och miljögrunder. Du läser även ett par projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp. År fyra och fem fördjupar du dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik.

Inriktning innovativ och hållbar produktutveckling
I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir större i framtiden om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Som ingenjör har du möjlighet att bidra till samhällets utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn till miljö och sociala faktorer. Du skaffar dig kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för kreativ och strukturerad problemlösning samt strategiskt ledarskap. Du utvecklar tillämpningar genom din förmåga att både delta i, och leda, arbete enligt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara principer.

Inriktning tillämpad mekanik
För att säkerställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter. En ingenjör behöver även, genom mätningar av verkliga egenskaper, kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det sätt som är beräknat.  Du får kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper. Genom tillämpningar utvecklar du din egen förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.

På båda inriktningarna har du möjlighet att få din egen profil på utbildningen genom några valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt projekt, ofta tillsammans med ett företag.

Som civilingenjör i maskinteknik kan du arbeta i en global miljö både i Sverige och internationellt. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du arbeta som till exempel konstruktör, produktutvecklare eller strategisk projektledare. Väljer du att profilera dig inom tillämpad mekanik så kan du också arbeta som specialist med mekaniska beräkningar och experiment. På sikt kan du även jobba på chefsnivå eller som expert i olika former av utvecklingsprojekt. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling eller Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik.
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product Development
eller
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics.
Möjlighet ges även till att välja ett alternativt tredje år och på detta sätt få ut en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: utvecklingsteknik.
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Mechanical Engineering.

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa brett tekniskt kunnande och kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • visa förståelse för hur maskintekniska kunskaper kan omsättas och användas i det moderna yrkeslivet,
 • visa kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området lösa avancerade tekniska uppgifter såväl självständigt som i grupp,
 • visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området redogöra för och tillämpa vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området självständigt kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, såväl muntligt som skriftligt,
 • visa förmåga att delta i och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt fördjupningsområde,
 • visa förmåga att analysera vilken påverkan en ingenjörs arbete, i form av produkter och processer, har på det omgivande samhället, utifrån en social, ekonomisk och ekologisk synvinkel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området maskinteknik,
 • visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

Jobbprofiler

Du som har en examen från programmet kan arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, off-shore industri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik. Beroende på vald inriktning kan fokus läggas antingen främst på framtagning av nya konstruktionslösningar i kombination med strategisk ledning av produkt- och tjänsteinnovation för ett hållbart samhälle, eller på teoretisk och experimentell teknisk analys för bedömning av produktfunktionalitet och prestanda t ex speciellt med avseende på strukturvibrationer.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter som teknisk expert eller projektledare och andra chefsroller. Möjligheterna till utlandsstudier är mycket goda. Genom att ta möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands är du bra förberedd på en internationell karriär efter examen.
Upplägg

Utbildningen är i princip uppbyggd kring ett basblock på tre år och därpå följande inriktningsblock på två år. Den rekommenderade studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kortfattad beskrivning av obligatoriska kurser för respektive inriktning samt rekommenderade valbara kurser inom huvudområde maskinteknik. För kurser som normalt undervisas på engelska anges kursnamnet även på engelska. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan. Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Lena Prinselaar

Studievägledare: Studievägledning