Civilingenjör i mjukvaruutveckling 300 hp

Anmälan öppnar 2019-03-15

Andelen mjukvara i världen växer explosionsartat. Med mjukvara som kompetens kan du arbeta med avancerad teknik inom vilket område som helst. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som mjukvaruutvecklare, systemarkitekt, konsult eller projektledare. Du kan också arbeta med teknologi för sjukvården, i utvecklingsprojekt och inom många andra områden. Utbildningen gör dig attraktiv på stora delar av den tekniska arbetsmarknaden.

Mjukvara är den största drivkraften för innovation och påverkar vårt vardagsliv och samhället varje dag. Med goda kunskaper om mjukvaruutveckling kan du göra skillnad och blir extremt attraktiv inom vilket område som helst på en global arbetsmarknad. Du kan jobba med allt ifrån spel och musikstreaming, till att ta fram smarta lösningar för hållbar energikonsumtion. Då mjukvara styr nästan allt i vårt samhälle har en mjukvaruingenjör möjligheten att påverka allt, till det bättre. Typiska yrkesroller är t ex systemarkitekt, projektledare, produktutvecklare med kundfokus eller mjukvaruutvecklare i globala företag som Volvo, Sony eller Saab och Ericsson.

Mjukvaruingenjör är ett kreativt yrke som innebär gränsöverskridande samarbeten och problemlösning. En dag kan du jobba med bränsleoptimering i en motor för att spara miljön, och en annan med att utveckla en produkt som erbjuder smarta streaminglösningar.

Utbildningen är ny och ger dig breda ingenjörskunskaper som förbereder dig väl inför arbetsmarknaden. Den har många valbara kurser och varvar matematik, programmering och databasteknik med industriell ekonomi, samhällsutveckling, projektledning och studentprojekt.

Med denna breda utbildning skaffar du dig en god, flexibel, grund inför ett arbetsliv som vi med dagens snabba utveckling ännu inte kan överblicka. Du kan arbeta som konsult eller projektledare, systemarkitekt, chef eller expert. Du kan också arbeta med teknologi för sjukvården, i utvecklingsprojekt och inom många andra områden.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling.

Programinnehåll

Utbildningen har ett upplägg som gör att du varvar olika typer av kurser. På det sättet läser du till exempel inte två matematikkurser samtidigt. Avgörande är att du kommer i kontakt med näringslivet. Många kurser är valbara för att du ska kunna sätta ihop en kombination av kurser som passar dig.

Första året börjar du studera grunderna till att bli civilingenjör, då du inleder med att läsa ingenjörsarbete, programmering i C++ samt matematisk problemlösning. Under vårterminen fördjupar du dig i spännande områden som teknikhistoria och samhällsutveckling.

Under andra året fördjupar du dina mjukvarukunskaper genom databasteknik, systemteknik och testning av mjukvara. Under tredje årets hösttermin får du läsa en kurs i artificiell intelligens samt en översiktskurs i industriell ekonomi. Året avslutas med fortsatt mjukvaruutveckling samt säkerhet och mjukvaruutveckling.

Fjärde året får du lära dig mer om projektledning och ledarskap. Du deltar i ett avancerat mjukvaruprojekt ute i näringslivet och lär dig om agil mjukvaruutveckling – alltså hur man arbetar genom utvärderingar av arbetsresultat. Under våren lär du dig hur man utvecklar och underhåller en mjukvara samt forskningsmetodik. Du kan välja att fördjupa dig i robotik, system-av-system eller avancerade webbteknologier för att förstå hur vi kan designa och utveckla denna typ av system. Du kan också välja att fördjupa dig i områden som människan i mjukvaruutveckling, värdedriven mjukvaruutveckling och datadriven mjukvaruutveckling.

På höstterminen under femte året kan du välja fortsatt fördjupning eller dig i olika områden: användarupplevelse i mjukvaruutveckling, strategier för mjukvaruutvecklande företag och maskininlärning. Därefter kan du välja antingen att fördjupa dig inom entreprenörskap eller göra yrkespraktik.

Under våren knyts utbildningen ihop med ett examensarbete som löper under hela vårterminen. Här förenar du dina kunskaper i ett projekt som kan utföras i samarbete med industrin. Examensarbetet kan på så sätt bli en första ingång till arbetslivet eller kanske en väg att förverkliga ett eget entreprenörsprojekt som du fått inspiration till under utbildningen.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

 

Om programmet

Här kan du se mer om programmet Civilingenjör i mjukvaruutveckling!

Innehåll

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-86964
  • Period: 2019 vecka 35 till 2020 vecka 03
  • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
  • Utbildningsplan: Ladda ner
  • Anmälan: Anmälan öppnar 2019-03-15
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Ort: Karlskrona
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.

Kontakta oss

Programansvarig: Javier Gonzalez Huerta

Studievägledning