Civilingenjör i spel och programvaruteknik

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Spel är en viktig drivkraft för hela IT-utvecklingen. Den här utbildningen ger dig en spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik. Som civilingenjör och spelprogrammerare är du eftertraktad av såväl spelbranschen som av andra företag. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult eller programmerare.

För att stärka dina meriter utvecklar du flera spelteknikprototyper under studietiden. Du genomför även ett större arbete tillsammans med ett företag inom spelbranschen eller annat relevant område. Den här utbildningen ger dig spetskompetens som är efterfrågad av såväl spelbranschen som av andra företag.

Utbildningen har sin förankring i spelbranschen, men dina kunskaper gör dig redo för kvalificerat arbete inom flera områden.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Programinnehåll

Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken samt spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärningen stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, varför betydande delar av undervisningen är schemalagd, då det ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan dig och din lärare i situationer där du ska öva upp din praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Under utbildningen deltar även gästföreläsare från spelindustrin. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan visa upp när du ska söka jobb. Du kommer även att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna ”multi-core”-processorer.

De tre första åren ger dig en gedigen bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och du får träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser.

Under årskurs fyra och fem fördjupar du dig i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur du startar eget företag. Under år fyra väljer du fritt mellan ett antal olika valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spel- eller mjukvarubranschen eller annat relaterat område. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag.

Efter avslutad examen har du mycket goda spelutvecklingskunskaper och en allmän kompetens så att du kan arbeta med programmering och mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Du kan bland annat arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult, programmerare eller kanske du väljer att utveckla större affärssystem eller specialisera dig på interaktiva 3D-applikationer? Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

Intervjuer

Intervju med programansvarig (3 min)

Stefan Peterson är både lärare och dataforskare. Här berättar han på vilket sätt han tar in forskningen i undervisningen och på vilket sätt det gynnar studenterna.

Intervju med Kim Restad (3 min)

Kim berättar vad man läser på civilingenjörsutbildningen i spel- och programvaruteknik. Hon berättar även om sina egna framtidsplaner.

Tidigare student berättar

Intervju med tidigare student Martin Walfisz (3 min)

Martin berättar hur det var att studera på BTH och vad han gör idag.

Studentprojekt

Kravall (3 min)

Kravall är ett strategispel som utspelar sig flera år in i framtiden. Som spelar antar du rollen som polischef med uppgift att stoppa upplopp i staden. Spelet är skapat av studenter från Civilingenjör i spel- och programvaruteknik och Technical artist i spel.

IO (4 min)

”Io”; a roguelike 3D platformer with fully malleable procedurally generated dungeons.

Amesite (2 min)

Ett ”co-op twin stick shooter” med olika datorgenererade grottsystem att utforska varje gång. Utmana och besegra de fyra bossarna, om du vågar! Spelet är producerat, i egengjord spelmotor, av fem studenter på programmet.

 

Argee  ´n` Beats (3 min)

Ett ”cooperative” plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet är skapat av studenter i årskurs 5 på programmet i ett stort spelprojekt.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1 eller Matematik E, Fysik B och Kemi A.

Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken samt spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärningen stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, varför betydande delar av undervisningen är schemalagd, då det ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan dig och din lärare i situationer där du ska öva upp din praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Under utbildningen deltar även gästföreläsare från spelindustrin. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan visa upp när du ska söka jobb. Du kommer även att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna ”multi-core”-processorer.

De tre första åren ger dig en gedigen bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och du får träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser.

Under årskurs fyra och fem fördjupar du dig i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur du startar eget företag. Under år fyra väljer du fritt mellan ett antal olika valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spel- eller mjukvarubranschen eller annat relaterat område. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag.

Efter avslutad examen har du mycket goda spelutvecklingskunskaper och en allmän kompetens så att du kan arbeta med programmering och mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Du kan bland annat arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult, programmerare eller kanske du väljer att utveckla större affärssystem eller specialisera dig på interaktiva 3D-applikationer? Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse
 • ha förvärvat omfattande kunskaper inom spel, visualisering och interaktionsteknik såväl som grundläggande datavetenskap och programvaruteknik
 • förstå hela processen för spelutveckling och de moment som finns i denna
 • förstå konstruktionen av spelmotorer och hur de designas

Färdighet och förmåga
 • ha grundläggande kunskaper i matematik, d v s förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
 • behärska spelprogrammering, speciellt realtidsgrafik och avancerad grafikprogrammering för flera plattformar
 • förstå och självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet
 • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
 • ha producerat flera demoapplikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa kunskap om hållbar utveckling och dess konsekvenser för informationsteknologiska systems utformning

Jobbprofiler

Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.Röst från spelindustrin:– Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer.Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive EntertainmentFör mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel
Upplägg

De tre första åren är uppbyggda för att studenten skall tillägna sig en bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och få en träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera mer teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser. Under årskurs fyra och fem fördjupar sig studenten i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur man startar eget företag. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärning stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, därför är betydande delar av undervisningen schemalagd. Detta ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter i situationer där studenterna skall öva upp sin praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Gästföreläsare från spelindustrin förekommer i utbildningen. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.
Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Stefan Petersson

Studievägledare: Studievägledning