webbprogrammering

Webbprogrammering 180 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Välkomstbrev

Vill du jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering? På BTH skaffar du dig kunskaperna som allt fler företag efterfrågar, både i Sverige och internationellt. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir programmering i webbmiljö. Efter din utbildning kan du exempelvis arbeta som webbutvecklare, konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen.

Utbildningen börjar med programmering i Python parallellt med webbprogrammering i HTML, CSS, JavaScript, PHP och databaser med SQL i Unixmiljö. Efterhand skriver du kod för mer avancerade webbplatser, webbtjänster och mobila webbapplikationer. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du lär dig om öppen källkod och utvecklingsverktyg. En viktig del av utbildningen är kunskap i hur olika tekniker fungerar och hänger ihop, så att du kan lära dig nya verktyg i takt med att gamla utvecklas och byts ut.

En webbprogrammerare behöver förstå användarnas behov och kunna kommunicera med både kunder och projektmedlemmar. Därför läser du projektbaserade kurser i samarbete med företag där du tränas i att projektleda och testa samt att göra tidsplaner och budget. Utbildningens kurser samkörs med dem på den tvååriga distansvarianten, varför dina studentkollegor finns både på campus och på distans. Detta ger dig goda möjligheter att bekanta dig med utvecklingsmiljöer för team som jobbar på distans.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

Programinnehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir utveckling i webbmiljö.

Det handlar om grundläggande webbplatser, avancerade webbapplikationer över nätet, lagring och tjänster i molnet samt i mobiler och läsplattor som ersätter vårt traditionella sätt att jobba och leva. Enkla webbplatser blandas med avancerade ramverk för webbutveckling och mobila lösningar.

Utbildningen har fokus på öppen källkod samt Unix- och Linuxbaserade servermiljöer. Detta styr valet av de tekniker och programmeringsverktyg som du jobbar med. Det viktiga är att du lär dig hur teknikerna fungerar och hänger ihop. I slutet av din utbildning har du lärt dig konsten att lära själv och du vet hur du ska ta dig an nya tekniker och verktyg. Det kommer bli en av dina viktigaste lärdomar från utbildningen och det är något som är oerhört viktigt med tanke på hur fort tekniken utvecklas och byts ut.

Webbprogrammering är en treårig teknikvetenskaplig utbildning vars innehåll kan delas in i fem huvuddelar.

Webbprogrammering – Här får du en fördjupad kunskap inom området. Detta blir din specialitet och omfattar teknikområden som HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL med databaser och Unix samt öppen källkod och fria verktyg.

Programmering – Här får du en gedigen grund i klassisk programmering via olika programmeringsparadigmer, aktuella programspråk, design och modellering, algoritmer och datastrukturer.

Övrig datavetenskap/programvaruteknik – Du läser blandade kurser i datakommunikation, testmetodiker, databasmodellering, operativsystem och grunder i statistik och databearbetning. Detta gör att du får en bra bas att stå på och en bra bredd på kunskaperna inom datavetenskap och programvaruteknik.

Projektkurser – Dessa kurser knyter ihop dina kunskaper och valda inriktningar. Här fokuserar du på ett professionellt beteende och förhållningssätt. Tillsammans med dina kursare arbetar du mot riktiga och externa kunder för att utveckla programvaror mot specifikationer. I denna miljö tränar du för arbetslivet, praktiserar ditt kunnande och får möjligheten att visa upp dina samlade kunskaper.

Fördjupning och examensarbete – Avslutningsvis gör du fördjupningskurser och ett examensarbete där du får möjligheten att göra en djupdykning i ett område du är intresserad av. Här kan du hitta och förstärka en egen nisch och profil på din utbildning.

Arbetena finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Din specialitet som webbprogrammerare lämpar sig för renodlade webbutvecklingsföretag eller som konsult inom webbutveckling. Inom programmeringsbranschen bjuds det på en varierande arbetsmiljö med bland annat internationella möjligheter. Kanske blir din titel programmerare, testare, projektledare, teamledare eller chef.

Studentprojekt

Intervju med Daniel Lindgren (3 min)

Daniel läser utbildningen Webbprogrammering vid BTH. Han berättar om ett studentprojekt som görs i samarbete med Ericsson.

Intervju med Emma Thorén (2 min)

Emma berättar om sitt studentprojekt och fördelarna med att samarbeta med andra utbildningsprogram och riktiga företag.

Studentprojekt

Webbprogrammering studentprojekt Dirble

Dirble skapades 2011 och släpptes 2012 som en gratis tjänst av Håkan Nylén under en öppen api-projektgrupp, kallad Devality som just nu bara har Dirble under sig. Dirble började som ett hobbyprojekt och har nu vuxit sig till att bli en professionell tjänst för att ta hand om radiostationers information och erbjuda den informationen fritt för alla.

Studentprojekt Webb mApp

I ett grupprojekt i tvåan byggde Bobba, Kenneth, Yeti och Robin plugins till plugins till mobilapplikationsramverken PhoneGap och Appcelerator. Kunden var företaget Malvacom som utvecklat en egen produkt mAppBridge för att underlätta kommunikation i mobila system.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86936
 • Period: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C.

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir utveckling i webbmiljö.

Det handlar om grundläggande webbplatser, avancerade webbapplikationer över nätet, lagring och tjänster i molnet samt i mobiler och läsplattor som ersätter vårt traditionella sätt att jobba och leva. Enkla webbplatser blandas med avancerade ramverk för webbutveckling och mobila lösningar.

Utbildningen har fokus på öppen källkod samt Unix- och Linuxbaserade servermiljöer. Detta styr valet av de tekniker och programmeringsverktyg som du jobbar med. Det viktiga är att du lär dig hur teknikerna fungerar och hänger ihop. I slutet av din utbildning har du lärt dig konsten att lära själv och du vet hur du ska ta dig an nya tekniker och verktyg. Det kommer bli en av dina viktigaste lärdomar från utbildningen och det är något som är oerhört viktigt med tanke på hur fort tekniken utvecklas och byts ut.

Webbprogrammering är en treårig teknikvetenskaplig utbildning vars innehåll kan delas in i fem huvuddelar.

● Webbprogrammering. – Här får du en fördjupad kunskap inom området. Detta blir din specialitet och omfattar teknikområden som HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL med databaser och Unix samt öppen källkod och fria verktyg.

● Programmering. – Här får du en gedigen grund i klassisk programmering via olika programmeringsparadigmer, aktuella programspråk, design och modellering, algoritmer och datastrukturer.

● Övrig datavetenskap/programvaruteknik. – Du läser blandade kurser i datakommunikation, testmetodiker, databasmodellering, operativsystem och grunder i statistik och databearbetning. Detta gör att du får en bra bas att stå på och en bra bredd på kunskaperna inom datavetenskap och programvaruteknik.

● Projektkurser. – Dessa kurser knyter ihop dina kunskaper och valda inriktningar. Här fokuserar du på ett professionellt beteende och förhållningssätt. Tillsammans med dina kursare arbetar du mot riktiga och externa kunder för att utveckla programvaror mot specifikationer. I denna miljö tränar du för arbetslivet, praktiserar ditt kunnande och får möjligheten att visa upp dina samlade kunskaper.

● Fördjupning och examensarbete. – Avslutningsvis gör du fördjupningskurser och ett examensarbete där du får möjligheten att göra en djupdykning i ett område du är intresserad av. Här kan du hitta och förstärka en egen nisch och profil på din utbildning.

Arbetena finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Din specialitet som webbprogrammerare lämpar sig för renodlade webbutvecklingsföretag eller som konsult inom webbutveckling. Inom programmeringsbranschen bjuds det på en varierande arbetsmiljö med bland annat internationella möjligheter. Kanske blir din titel programmerare, testare, projektledare, teamledare eller chef.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Webbprogrammering
Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering
Specialization: Web Programming
(Du kan inom ramen för programmet, eller efter programmet, själv välja att läsa minst två kurser i matematik för att uppnå en teknologie kandidatexamen med benämningen teknologie kandidatexamen.)

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • ha förvärvat en grundlig förståelse för de faktorer som styr utvecklingen och användandet av teknik och lösningar inom webbprogrammering samt kunna använda denna kunskap och förståelse för att göra resonemang och slutsatser om framtida vägval, t.ex. att välja rätt teknik i rätt sammanhang
 • i detalj förstå de för programvarukonstruktion viktigaste utvecklingsmetoderna och dess tillämpningar samt praktiskt kunna tillämpa dem
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om de organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktionen samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp som är geografiskt spridd.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknik området som programmet omspänner
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara
 • behärska storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden, med fokus på webb- och internetteknologier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att vidareutveckla sin kompetens då behov föreligger
 • visa förmågan att göra analyser och bedömningar ur ett programvarutekniskt perspektiv.

Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden.Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.
Upplägg

Utbildningens inledande år ägnas åt grundläggande kunskaper i webbprogrammering, programmering, problemlösning och modellering. Årskurs 2 inleds med ett individuellt projekt där studenten får använda sina hittills tillgodogjorda kunskaper. På detta följer kurser i fördjupningsområden inom programvaruteknik och datavetenskap, såsom operativsystem och avancerade webbapplikationer. Årskursen avslutas med ett småskaligt programvaruutvecklingsprojekt i grupper om 3-6 personer. Under termin 5 erbjuds fördjupningskurser inom webbprogrammering och traditionell programvaruteknik och datavetenskap. Det finns även möjlighet att bredda sin kunskap inom närliggande områden, t.ex. ekonomi, matematik eller språk. Studenten får möjlighet att välja att par valbara kurser för att på så sätt skaffa en egen profil på sin utbildning. Termin 5 kan på studentens eget initiativ genomföras med utlandsstudier vid ett av våra avtalsuniversitet. Programmet avslutas med ett storskaligt programvaruutvecklingsprojekt i grupper om 8-12 personer, vilket omfattar ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men enstaka föreläsningar och hela kurser på engelska kan förekomma. Litteraturen är i huvudsak på engelska. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Praktiska moment genomförs som övningar, laborationer eller praktikfall. Det förekommer att kurser eller moment genomförs som projekt med givna tidsramar.Utbildningsprogrammet är planerat som 3 års heltids studier. Utbildningsprogrammet ges enbart på campus.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete (kandidatarbete) motsvarande 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledare: Studievägledning