digital bildproduktion

Digital bildproduktion 180 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Digital bildproduktion är en utbildning för dig som vill satsa på en framtid inom visuell medieproduktion. Du får stor frihet att utforska och kritiskt granska egna visuella uttryck för digital bildproduktion. Utbildningen öppnar dörrar till arbetsplatser som digitala mediebyråer, spelföretag eller kommunikationsavdelningar. Beroende på din inriktning förbereder utbildningen dig för arbete med exempelvis grafisk form, foto- och videoproduktion, digital illustration, animation eller projektledning inom media.

Utbildningen ger dig stora möjligheter att själv forma en egen inriktning, oavsett vilka visuella medier eller vilken teknik du är intresserad av. I tematiska gestaltningsövningar utvecklar du egna visuella uttryck. Med designprocessen som utgångspunkt utvecklar du i möte med forskningsmetodik kritiska perspektiv på samspelet mellan medieteknik och dess samhällskontext.

Medieteknikprogrammen på Campus Karlshamn jobbar nära tillsammans och du arbetar även med externa samverkansparter under utbildningen. Utbildningen ger en stabil grund inför den väntande arbetsmarknaden, men också för dig som vill fortsätta dina studier på master- och magisternivå.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Programinnehåll

Du får lära dig tekniken och hur du använder din kreativitet för att skapa ett innehåll som engagerar och berör. Dessutom lär du dig att göra gestaltande produktioner i team där det visuella uttrycket förtydligar, påverkar och berör.

Du väljer själv vilka tekniker du vill fördjupa dig i och arbetar kreativt med att skapa visuella uttryck i valfria medier som betyder och berör. Du arbetar gestaltande i team, ofta med möjlighet till samarbete med studenter på andra utbildningar i medieteknik. Du lägger stor vikt vid medvetna val i din designprocess och använder den som utgångspunkt för vilken teknik du arbetar med.

Så här skulle din vardag på en kurs i digital bildproduktion kunna se ut: i designworkshoppar med andra studenter formulerar ni med stöd av en handledare en undersökningsfråga och en gestaltningsidé. Gestaltningen blir ett sätt att utforska frågeställningen. I den här kursen har ni bestämt er för att utgå från ett dagsaktuellt samhällsproblem och vill göra en animerad film för att diskutera det. Under de kommande fyra veckorna växlar ni mellan att göra research om animationstekniker, hittar inspirerande exempel, läser kurslitteratur om teknik, samhälle och medier och testar praktiskt olika sätt att animera. Efter flera olika försök bestämmer ni er för att använda 3D-modeller som förlagor för digitaltecknade animationer. Till en sekvens prövar ni att filma med drönare och sedan bearbeta videomaterialet till en animation. Arbetet är fritt och ställer stora krav på egen initiativförmåga, även om ni kan ta hjälp av varandra och av handledare. Under tiden arbetar ni på en text som diskuterar tekniken i relation till samhället och det hantverk ni utför. Biblioteket blir en viktig plats för att välja texter som är intressanta för undersökningen. Ni träffar regelbundet handledare som ger feedback, tekniskt stöd och ställer frågor som hjälper er utveckla er undersökning. Kursen avslutas med en utställning där olika medietekniska gestaltningar från olika produktionsteam visas där ni håller en kort presentation av ert arbete med utgångspunkt i er designprocess. Efter kursen träffas arbetsgruppen för en sammanfattning över den kunskap som ni har skapat och uttryckt i text och i handling och märker att ni kanske gjort mer än ni hade tänkt från början. Samtalet kretsar kring tekniska, estetiska och etiska val ni gjort under er resa och vilka konsekvenser de kan få.

Du möter utbildningens innehåll i skapande former i undersökningar och samarbeten med de andra utbildningarna inom medieteknik. Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer, där bildmedierna skapar sina egna uttryck.

Du börjar dina studier med att läsa en längre introducerande kurs som är gemensam för alla fyra utbildningarna i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan prövar att gestalta med medietekniska material, där du som bildstudent får möjlighet att testa material som är relevanta för bildmediet.  Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men innehåller också en stor mängd av lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs på ditt eget program, digital bildproduktion. Vi undersöker designbegreppet, dess relation till det visuella och vad en digital bild är. Du arbetar med teman om visuell design, dess historia och nutid och göra kopplingar mellan det analoga och det digitala.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom digital bildproduktion med fokus på visuellt berättande och rörliga medier. Terminen avslutas med en gemensam kurs i design- och projektmetodik, där du tillsammans i team med studenter på andra utbildningar praktiskt genomför ett större projekt. Teori om design- och projektmetodik integreras i och utforskas genom projektarbete.

Som student i digital bildproduktion börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstinriktningar. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck samt lär dig mer om estetikbegreppet och dess relation till medieteknik.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Den första behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestaltningar med fokus på visualitet.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

En student berättar

Intervju med Jeanette Lindström (1,30 min)

Jeanette läser utbildningen Digital bildproduktion vid BTH. Hon berättar om utbildningen och ger tips till framtida studenter.

Studentprojekt

Studentpresentation (1 min)

Lucas och Marcus från två av utbildningarna på Campus Karlshamn berättar om ett av sina studentprojekt.

Studentpresentation (1 min)

Anton och Viktor läser Digital ljudproduktion och berättar om ett av deras studentprojekt.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86938
 • Period: 2018 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlshamn
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Du får lära dig tekniken och hur du använder din kreativitet för att skapa ett innehåll som engagerar och berör. Dessutom lär du dig att göra gestaltande produktioner i team där det visuella uttrycket förtydligar, påverkar och berör.

Du väljer själv vilka tekniker du vill fördjupa dig i och arbetar kreativt med att skapa visuella uttryck i valfria medier som betyder och berör. Du arbetar gestaltande i team, ofta med möjlighet till samarbete med studenter på andra utbildningar i medieteknik. Du lägger stor vikt vid medvetna val i din designprocess och använder den som utgångspunkt för vilken teknik du arbetar med.

Så här skulle din vardag på en kurs i digital bildproduktion kunna se ut: i designworkshoppar med andra studenter formulerar ni med stöd av en handledare en undersökningsfråga och en gestaltningsidé. Gestaltningen blir ett sätt att utforska frågeställningen. I den här kursen har ni bestämt er för att utgå från ett dagsaktuellt samhällsproblem och vill göra en animerad film för att diskutera det. Under de kommande fyra veckorna växlar ni mellan att göra research om animationstekniker, hittar inspirerande exempel, läser kurslitteratur om teknik, samhälle och medier och testar praktiskt olika sätt att animera. Efter flera olika försök bestämmer ni er för att använda 3D-modeller som förlagor för digitaltecknade animationer. Till en sekvens prövar ni att filma med drönare och sedan bearbeta videomaterialet till en animation. Arbetet är fritt och ställer stora krav på egen initiativförmåga, även om ni kan ta hjälp av varandra och av handledare. Under tiden arbetar ni på en text som diskuterar tekniken i relation till samhället och det hantverk ni utför. Biblioteket blir en viktig plats för att välja texter som är intressanta för undersökningen. Ni träffar regelbundet handledare som ger feedback, tekniskt stöd och ställer frågor som hjälper er utveckla er undersökning. Kursen avslutas med en utställning där olika medietekniska gestaltningar från olika produktionsteam visas där ni håller en kort presentation av ert arbete med utgångspunkt i er designprocess. Efter kursen träffas arbetsgruppen för en sammanfattning över den kunskap som ni har skapat och uttryckt i text och i handling och märker att ni kanske gjort mer än ni hade tänkt från början. Samtalet kretsar kring tekniska, estetiska och etiska val ni gjort under er resa och vilka konsekvenser de kan få.

Du möter utbildningens innehåll i skapande former i undersökningar och samarbeten med de andra utbildningarna inom medieteknik. Medieteknik handlar om att undersöka nätverken mellan människor och teknik för att skapa handlingsutrymme i växande deltagarkulturer, där bildmedierna skapar sina egna uttryck.

Du börjar dina studier med att läsa en längre introducerande kurs som är gemensam för alla fyra utbildningarna i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan prövar att gestalta med medietekniska material, där du som bildstudent får möjlighet att testa material som är relevanta för bildmediet.  Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men innehåller också en stor mängd av lekfullhet och lust.

Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs på ditt eget program, digital bildproduktion. Vi undersöker designbegreppet, dess relation till det visuella och vad en digital bild är. Du arbetar med teman om visuell design, dess historia och nutid och göra kopplingar mellan det analoga och det digitala.

Vårterminen inleds med en fortsättningskurs inom digital bildproduktion med fokus på visuellt berättande och rörliga medier. Terminen avslutas med en gemensam kurs i design- och projektmetodik, där du tillsammans i team med studenter på andra utbildningar praktiskt genomför ett större projekt. Teori om design- och projektmetodik integreras i och utforskas genom projektarbete.

Som student i digital bildproduktion börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstinriktningar. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck samt lär dig mer om estetikbegreppet och dess relation till medieteknik.

Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande, som följs av kursen fördjupning i produktion. Den första behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestaltningar med fokus på visualitet.

Ditt tredje och sista år börjar med en kurs i forskningsmetodik som förbereder dig inför vårterminens examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A7/7.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik
Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av digital ljudproduktion och medieteknik
 • kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter
 • visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv
 • individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka genom att använda och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala medieproduktionerge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. Därigenom ska studenten visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner
 • kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt profissionsrelaterade aspekter.
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera, bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar
 • visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: webbyråer, informationsavdelningar, tidningsföretag, spelföretag, reklambyråer med följande typer av arbetsuppgifter: videoredigering, webbdesign, grafisk form, layout, postproduktion för video, animation, projektledning, art direction, illustration, fotoredigering, fotografi.
Upplägg
Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner:
Vetande – att undersöka potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap. Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.
I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner. Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar frågeställningen iterativt med hjälp av bland annat föreläsningar och seminarier. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten kontinuerligt i produktioner.
Kunskapssynen förutsätter att studenten utvecklar bredd och djup i generella förmågor – att kunna läsa och förstå vetenskapliga och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt. Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor – att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och analysmetoder. Slutligen behöver studenten handledning, inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid, plats, teknik och förebilder.
Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under utbildningstiden.
Du börjar dina studier med att läsa en längre introducerande kurs som är gemensam för alla fyra programmen i medieteknik. I kursen får du bekanta dig med centrala medietekniska begrepp och metoder, som du sedan prövar att gestalta med medietekniska material, där du som student i digital bildproduktion får möjlighet att testa relevanta tekniker och processer. Här tar du dina första steg i det undersökande arbetssättet, som genomsyrar hela utbildningen. I medietekniska undersökningar finns utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är både på allvar men innehåller också en stor mängd av lekfullhet och lust.
Efter den introducerande kursen går du vidare till en grundkurs i digital bildproduktion. Kursen fokuserar på designbegreppet och tillämpar det i olika typer av visuella designprocesser. I kursen arbetar du tematiskt, designorienterat och i workshopformat kring specifika processer och tekniker. I kursen utvecklar du utvecklar ditt designtänkande och gör du en medieteknisk undersökning kring temat design och digital bildproduktion.
Vårterminen inleds med en programspecifik fortsättningskurs med fokus på visuellt berättande, interaktion och dramaturgi. Terminen avslutas med en gemensam kurs i projekt- och designmetodik, där du tillsammans i team med studenter från andra program i medieteknik praktiskt genomför ett större projekt. Teori om projekt- och designmetodik integreras genom projektarbete.
Som student i digital bildproduktion börjar du din andra hösttermin med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstepoker och -ismer. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck och genomför en medieteknisk gestaltning baserad på visuell research.
Vårterminen i årskurs två läser du kursen fördjupning i berättande. Kursen behandlar berättandets roll i medietekniska gestaltningar och skrivande som kreativ och kritisk metod. Du kommer att tillämpa skrivande i din egen kontext, till exempel beskriva berättandets roll i medietekniska gestalningar med fokus på visualitet. I fördjupningskursen i produktion arbetar du med ett större projekt i ett team med studenter från flera olika medietekniska program gentemot en extern part, exempelvis ett företag eller organisation. Du tillämpar här dina kunskaper i medieteknisk design och produktion i en direkt tillämpad samhällskontext.
Ditt tredje och sista året börjar med en kurs som fördjupar dina designperspektiv och -metoder i medieteknik, vilken sedan följs av en kurs om forskningsmetodik och tillämpad undersökningsmetodik för medieteknik. Du arbetar med ditt examensarbete hela den sista terminen. Det utgår från en frågeställning, som du sedan arbetar med, med stöd av forskningslitteratur och består av en textdel och din egen gestaltning, där relevanta metodologier och metoder krävs.
Studenter får under utbildning tillgång till exempelvis foto- och videoteknik (för 2D, 3D och 360°), redigerings- och teknikrum för postproduktion av video, verktyg för digital illustration och koncept art, projektrum, green screen-rum, fotodrönare, 3D-skanners, 3D-printers med mera vilka även kan användas för egna projekt och undersökningar.
I de flesta kurser såväl som kandidatarbete har du i olika utsträckning möjlighet att samverka med en extern part. I vissa kurser ingår detta som ett krav medan det i andra ofta är möjligt att kombinera med kursens undersökning.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Leo Andrea Nordwall

Studievägledare: Studievägledning