Civilingenjör i datorsäkerhet

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2026 vecka 23
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87026
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Med mer digitala möjligheter kommer mer kriminalitet. Som specialist i datorsäkerhet spårar du hackers och skyddar allt mellan demokrati och drönare.

Med mer digitala möjligheter kommer mer kriminalitet. Som specialist i datorsäkerhet spårar du hackers och skyddar allt mellan demokrati och drönare.

Komplett teknisk bas som grund

De tre första åren lägger du en ingenjörsgrund med till exempel kurser i programmering, intelligent dataanalys och tillämpad AI. Efter det har du en bred teknisk baskunskap och är väl förberedd för mer programspecifika studier i årskurs fyra och fem.

Samarbete i nutid för kunskap i framtiden

Utbildningen ger dig en tillämpad kunskap inom ett framtidsområde, men tekniken används redan, bland annat i drönare, miniubåtar och självkörande bilar. Här på BTH arbetar vi tillämpat nära industri och näringsliv, och dessutom i nära samarbete mellan olika utbildningsområden. Det ger en utbildning som ligger i fas med verkligheten och utvecklingen i industrin.

Studentprojekt

Studentprojekt med Polisen

Plattform för utredning av inbrott

Tillsammans med polisen jobbar fem studenter i årskurs 3 med att ta fram en plattform som ska användas vid utredning av inbrott. Studenterna kommer under nästa år att vidareutveckla plattformen för att kunna hantera även andra typer av brott.

Studentprojekt åt Malvacom

Genomförande av säkerhetsanalys

Företaget Malvacom som erbjuder ett system för snabb accesstid vid applikationsutveckling för mobiltelefoner, har låtit en grupp studenter göra en säkerhetsanalys av sin produkt. Studenterna testade säkerheten avseende integritet, konfidentialitet och tillgänglighet både på systemet i sin helhet och på informationen i systemet. De tog även fram ett förslag på säkerhetsförbättringar för att göra företagets produkt mer motståndskraftigt och pålitligt. Projektet ingick som en del i kursen ” Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling” och gruppen jobbade med detta på halvtid under ca 4 månader.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Jag har länge haft ett intresse för både ingenjörskonst och datorsäkerhet. BTH blev det självklara valet eftersom utbildningen bara fanns här.

Adam
Civilingenjör i datorsäkerhet

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i datorsäkerhet
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Computer Security

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa bred kunskap inom datorsäkerhet, datavetenskap, matematik och datorteknik,
 • förstå och förhålla sig till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom datorsäkerhet,
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med andra identifiera, formulera och dela upp problemställningar, och utifrån dessa söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,
 • visa fördjupad kunskap inom datorsäkerhet och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att med god analytisk problemlösningsförmåga genomföra matematiska resonemang samt definiera och analysera matematiska modeller,
 • visa förmåga att planera, konfigurera och programmera datorsystem,
 • visa förmåga att analysera, kombinera och tillämpa aktuella vetenskapliga kunskaper inom datavetenskap i allmänhet och datorsäkerhet i synnerhet,
 • visa förmåga att kommunicera, riskbedöma och förverkliga datorsäkerhetstekniska idéer inom en arbetsgrupp,
 • visa förmåga att presentera och diskutera sina idéer och lösningar såväl muntligt som skriftligt till både yrkesfolk och lekmän
 • visa förmåga att, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla ändamålsenliga och relevanta lösningar till komplexa tekniska problem genom att inhämta och tillämpa nödvändig kunskap,
 • visa förmåga att, i samverkan med extern aktör, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med hjälp av integrerade teoretiska ämneskunskaper och tillgängliga och relevanta verktyg,
 • visa förmåga att redogöra för vad datorsäkerhet innebär samt ha kännedom om relevanta närområden,
 • visa förmåga att identifiera, förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsproblem vid utveckling, leverans, drift, samt avveckling av komplexa datorbaserade system,
 • visa förmåga att delta i och leda forsknings- och utvecklingsprojekt inom datorsäkerhetsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra samhälleliga, etiska och hållbara datorsäkerhetsbedömningar,
 • visa förmåga att identifiera säkerhetsbrister som kan orsaka ekonomisk och social skada i en specifik situation,
 • visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och utveckla sin färdighet inom datorsäkerhetsområdet,
 • visa förmåga att värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.


Jobbprofiler
Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: Datasäkerhetsbranschen med analys, drift, övervakning. Övriga datorbranschen (exv. Ericsson) med programmering, systemering, systemutveckling, projektledning m.m.

Frågor?

Programansvarig:

Anton Borg

anton.borg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt