Högskoleingenjör i IT-säkerhet

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87033
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Digitalt Öppet Hus
lördagen den 13 mars

Läs mer om öppet hus

Högskoleingenjör i IT-säkerhet

Bygg en säker karriär i en bransch som hotas av osäkerhet. Med en ingenjörsexamen inom IT-säkerhet skapar du säkra system och hejdar hackare.

En utbildning i tiden – ökande brottslighet ger en efterfrågan på arbetsmarknaden

Utbildningen förbereder dig för dagens och framtidens digitala samhälle. Vi blir allt mer digitala och antalet uppkopplade datorer ökar – och samtidigt sprids nya verktyg och metoder för intrång, bedrägerier och sabotage. Nätbrott och dataläckor är problem vi som samhälle behöver hantera och det innebär en växande arbetsmarknad för dig efter utbildningen.

Efter examen – strateg, chef, utvecklare, rådgivare eller konsult?

Som utbildad expert i IT-säkerhet skyddar du samhället, företag och människor mot digitala hot, och efter utbildningen finns många möjliga vägar för dig att gå. Efter examen kan du till exempel arbeta som IT-säkerhetsstrateg, säkerhetschef, systemutvecklare, säkerhetsspecialist eller som rådgivare och konsult i säkerhetsfrågor. Tidigare studenter från våra utbildningar inom IT-säkerhet jobbar idag hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson och Microsoft.

Teknisk grund och mänsklig förståelse

Utbildningen ger dig kunskaper teknik, men också förståelse för hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du bygger upp en stabil grund med kunskaper i datavetenskap, matematik och programvaruteknik.

Digitala laborationer ger realistisk kunskap

Laborationer är ett viktigt och genomgående moment i hela utbildningen, och på BTH finns ett specialanpassat säkerhetslaboratorium. Här laborerar du i en flexibel, anpassningsbar och realistisk miljö. Praktiska moment varvas med teoretiska och du läser ämnen som nätverkssäkerhet, digital undersökningsteknik, kryptering och illasinnad programvara.

Nära näringsliv och verklighet

Sista året läser du en projektkurs och prövar dina färdigheter hos ett företag, en del av utbildningen som brukar ge nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter inför framtiden.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet.

David skyddar företag mot IT-attacker

David Olander tänkte bli pilot men tyckte IT-säkerhet kändes mer spännande. Efter den treåriga utbildningen i IT-säkerhet vid BTH fick han jobb direkt. Idag är han ansvarig för en global enhet som arbetar med defensiv IT-säkerhet.

– Vi hjälper stora internationella bolag att skydda sig mot IT-attacker, säger David.

David Olander arbetar sedan åtta år på företaget SecureLink i Malmö, där han är ansvarig för den globala enheten ”Cyber Defense Center” som arbetar med defensiv IT säkerhet, det vill säga de hjälper företag att skydda sig mot IT-attacker.

Hans arbete handlar mycket om planering och struktur och vilken teknik de ska satsa på för att kunna ge kunderna det de behöver. I arbetet ingår även att ha direktkontakt med olika företag.

– Jag är mycket involverad i det dagliga hos våra kunder, till exempel så ger jag hjälp och råd vid olika incidenter.

David berättar att det finns en enorm efterfrågan på ingenjörer med kunskap inom IT-säkerhet idag. David Olander

– Det beror dels på att vi får nya lagar som kräver att företagen har bättre koll på sin IT-säkerhet, men även att många företag nu börjar vakna och inse att de ligger efter.

Innan David började plugga IT-säkerhet hade han inte programmerat så mycket. Han fick därför lägga ner mycket tid på det under sina studier.

– Många kämpar med programmeringen under utbildningen, det vet jag, och det gäller att vara väldigt envis.

Efter sin examen fick David arbete direkt och han trivs väldigt bra. Samarbetet med kollegor och kunder är något som han värdesätter högt.

– Vi har väldigt roligt tillsammans, vi har bra diskussioner och tillsammans påverkar vi resultatet. Det är väldigt spännande, avslutar David.

Kurser och innehåll

BTH var det självklara valet för mig eftersom det bara är BTH som erbjuder utbildningen som jag har drömt om. Ingen annan utbildning passar mig bättre än IT-säkerhet.

Alex
Student, Högskoleingenjör i IT-säkerhet

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Anton

Jag heter Anton och läser Högskoleingenjör i IT-säkerhet. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Anton

Läs en intervju med Anton

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå: Högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet
Engelsk översättning av examen: Degree of Bachelor of Science in Engineering: Computer Security

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om risker och hot avseende informationssäkerhet för tekniska system i samhället,
 • visa kunskaper om samt självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom IT-säkerhet där såväl mänskliga och tekniska som ekonomiska och organisatoriska aspekter inkluderas,
 • kunna visa kännedom om aktuella forskningsfrågor inom området IT-säkerhet samt självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera sådana frågeställningar utifrån vetenskaplig metodik.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna analysera risker och hot inom bearbetning, lagring, hantering och distribution av information,
 • visa förmåga och färdighet att kunna identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informationsintensiva system,
 • visa förmåga att självständigt kunna analysera och föreslå lösningar till datatekniska konstruktions- och säkerhetsproblem,
 • visa förmåga att på ett säkert sätt kunna hantera distribution av programvara och information, tillämpning av säkerhetsmekanismer och applikationer samt design, utveckling, implementation och utvärdering av säker programvara i osäkra miljöer,
 • inom området IT-säkerhet visa förmåga att kunna tillämpa den teoretiska basen i datavetenskap och matematik,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för datatekniska problem och lösningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna visa insikt om att IT-säkerhetsarbete kräver ett etiskt såväl som ett moraliskt ansvarstagande,
 • visa förmåga att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens,
 • visa förmåga att göra datatekniska bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Frågor?

Programansvarig:

Anton Borg

anton.borg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt