• Studietid: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Som expert i IT-säkerhet skyddar du samhället mot internetbrott, datavirus, hackerattacker och andra digitala hot. Denna utbildning ger dig kunskaperna du behöver i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som IT-säkerhetsstrateg, säkerhetschef, systemutvecklare, säkerhetsspecialist eller som rådgivare och konsult i säkerhetsfrågor.

Antalet uppkopplade datorer ökar samtidigt som nya verktyg sprids för intrång, bedrägerier och sabotage. Därför kommer din kompetens att efterfrågas av både företag och myndigheter. Du får en stabil grund av kunskaper i datavetenskap, matematik och programvaruteknik. Inom säkerhet studerar du bland annat nätverkssäkerhet, digital undersökningsteknik, kryptering och illasinnad programvara.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet.

Programinnehåll

Utbildningen ger dig kunskaper som behövs i såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram nya säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning, hur den kan analyseras och vilka konsekvenser säkerhetstekniken kan ha på företag och samhälle.
Visa mer...


Laborationer är ett viktigt inslag i alla utbildningens kurser. Därför har vi byggt ett specialanpassat säkerhetslaboratorium vid BTH. Där finns det möjlighet för dig att laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö. Under utbildningen varvas praktiska moment med teoretiska och du kommer även att läsa breddningsämnen.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns även ett nära samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Under sista året läser du en projektkurs där avsikten är att du ska pröva dina färdigheter hos ett företag, vilket brukar leda till nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Efter examen kan du ge dig ut på arbetsmarknaden där det finns ett växande behov av tekniker med specialistkompetens inom IT-säkerhet. Tidigare studenter från civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet och kandidatprogrammet i IT-säkerhet har till exempel fått jobb hos Polisen, Försvarsmakten, Ericsson samt på Microsoft som bland annat IT-säkerhetsstrateger, systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister eller säkerhetschefer. Du kan också välja att fortsätta dina studier genom att läsa ett masterprogram.

David skyddar företag mot IT-attacker

David Olander tänkte bli pilot men tyckte IT-säkerhet kändes mer spännande. Efter den treåriga utbildningen i IT-säkerhet vid BTH fick han jobb direkt. Idag är han ansvarig för en global enhet som arbetar med defensiv IT-säkerhet.

– Vi hjälper stora internationella bolag att skydda sig mot IT-attacker, säger David.

David Olander arbetar sedan åtta år på företaget SecureLink i Malmö, där han är ansvarig för den globala enheten ”Cyber Defense Center” som arbetar med defensiv IT säkerhet, det vill säga de hjälper företag att skydda sig mot IT-attacker.

Hans arbete handlar mycket om planering och struktur och vilken teknik de ska satsa på för att kunna ge kunderna det de behöver. I arbetet ingår även att ha direktkontakt med olika företag.

– Jag är mycket involverad i det dagliga hos våra kunder, till exempel så ger jag hjälp och råd vid olika incidenter.

David berättar att det finns en enorm efterfrågan på ingenjörer med kunskap inom IT-säkerhet idag. David Olander

– Det beror dels på att vi får nya lagar som kräver att företagen har bättre koll på sin IT-säkerhet, men även att många företag nu börjar vakna och inse att de ligger efter.

Innan David började plugga IT-säkerhet hade han inte programmerat så mycket. Han fick därför lägga ner mycket tid på det under sina studier.

– Många kämpar med programmeringen under utbildningen, det vet jag, och det gäller att vara väldigt envis.

Efter sin examen fick David arbete direkt och han trivs väldigt bra. Samarbetet med kollegor och kunder är något som han värdesätter högt.

– Vi har väldigt roligt tillsammans, vi har bra diskussioner och tillsammans påverkar vi resultatet. Det är väldigt spännande, avslutar David.

Tidigare studenter

VICTORIA

Ort: Karlskrona, Sverige
Yrke: Web Application Analyst Outpost24
Arbetsuppgifter: Arbetar i ett team som testar säkerheten i kundens affärskritiska webbaserade system.

VIKTOR

Ort: Malmö, Sverige
Yrke: Säkerhetsanalytiker på SecureLink Sweden
Arbetsuppgifter: Arbetar med logganalys, IDS/IPS-larm, filintegritet, malwareanalys och sårbarhetsanalys.

DAVID

Ort: Malmö, Sverige
Yrke: Cyber Defense Center Manager, SecureLink Group
Arbetsuppgifter: Leder, motiverar, utvecklar och engagerar den grupp säkerhetsanalytiker som levererar IT-säkerhetsrelaterade tjänster.

JAYEN

Ort: Växjö, Sverige
Yrke: IT-säkerhetskonsult på Combitech AB
Arbetsuppgifter: Olika typer av tekniska säkerhetsarbeten inom verk och myndigheter såsom systemhärdning, säkerhetsgranskning av kod och penetrationstestning.

Innehåll