Spelprogrammering

180 HP

Välj studiestart :
  • Studietid: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Spelprogrammering

Tänj på teknikens gränser som spelprogrammerare. Många av branschens bästa har en utbildning från BTH. Skaffa det, du också.

En utbildning till specialist – på mer än spel

Utbildningen utvecklar dig till en skicklig programmerare och spelutvecklare, redo för jobb inom spelutveckling – men också andra mjukvaruområden. Särskilt attraktiv blir din kompetens inom branscher och områden där man prioriterar hög prestanda och visuella tillämpningar, och där interaktionen mellan människa och teknik är central. Det vill säga allt fler områden i en allt mer digitaliserad värld.

Skapa en karriär med förmågan att förstå, förutse och förändra programmering

Efter utbildningen har du förmågan att snabbt identifiera behov av ny kunskap och att hitta den, vilket är en viktig förmåga eftersom spelbranschen så snabbt förändras. Du förstår, analyserar och använder den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap och spelprogrammering.
Om du vill göra en akademisk karriär är vidare studier på ett masterprogram inom datavetenskap en bra fortsättning – och den här utbildningen en väldigt bra början.

Programmering för hög prestanda

Du programmerar från dag ett och läser kurser i bland annat datavetenskap och spelproduktion. Ditt huvudspråk blir det dominerande i spelbranschen, C++, men du lär dig även skriptspråk. Du bygger breda kunskaper genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.

Spel – och annan programmering med höga krav

Under studierna blir du väl bekant med de olika rollerna i ett spelutvecklingsprojekt och jobbar i större projekt med att skapa spel i team med andra studenter. Du lär dig framförallt behärska avancerad grafikprogrammering, men även spelprogrammering som helhet, och du bygger kompetens som är relevant inom många områden.
Din teoretiska bas och dina färdigheter gör dig lämplig som programmerare eller konsult där hög prestanda eller visuella tillämpningar är viktiga för att skapa en bra interaktion mellan människa och teknik – det vill säga i många branscher och områden.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering.

Kurser och innehåll

Jag hade inga kunskaper inom programmering sedan tidigare men efter de första introduktionskurserna, där vi gick igenom det från grunden, så kände jag mig trygg.

Yousra
Student, Spelprogrammering

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Daniel

Jag heter Daniel och läser Spelprogrammering. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Daniel

Läs en intervju med Daniel

Studentintervju

Studentprojekt

Studentprojekt över programgränser

På BTH finns flera program inom spelområdet. I studentprojekten jobbar studenterna över programgränserna och skapar spelen tillsammans.

Formless

Formless är ett lagbaserat multiplayer-spel utformat för snabba och intensiva spelomgångar för 4-8 spelare. Den karaktär som en spelare kontrollerar antar utseende beroende på vad spelaren utför och samtidigt animeras den av partiklar. Innan varje runda väljer spelaren vilka attacker och vilken grundform karaktären ska ha.

Formless Editor

Formless editor innehåller tre olika verktyg för att skapa partikeleffekter, former och banor till spelet. Ett av verktygen är ”Shape Editor”, i den kan användaren skapa de former som spelaren kan anta och transformeras till. Genom att sätta ut, koppla ihop och flytta på punkter skapas olika animationer.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Datavetenskap
Inriktning: Spelprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Computer Science
Specialization: Game Programming

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För examen ska studenten:
• visa kunskaper om datavetenskap inbegripet dess vetenskapliga grund
• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom datavetenskap
• ha fördjupat sina kunskaper inom någon del av datavetenskap
• vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom datavetenskap
• visa förståelse för hela den tekniska processen för spelutveckling
• ha insikt om de olika roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt
• ha de matematiska kunskaper som krävs för avancerad grafikprogrammering.

Färdighet och förmåga

För examen ska studenten visa:
• förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en datavetenskaplig problemställning
• förmåga att kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relevanta inom datavetenskap
• förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa datavetenskapliga problem
• förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
• förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för datavetenskapliga problem och lösningar
• sådan färdighet som krävs för att självständigt kunna arbeta inom det datavetenskapliga området
• förmåga att både individuellt och i grupp kunna programmera spel med avancerad 3D-grafik
• förmåga att utifrån vetenskapliga metoder självständigt kunna analysera och skriftligt dokumentera frågeställningar inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För examen ska studenten visa:
• förmåga att göra datavetenskapliga bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• insikt om spelutvecklingens påverkan på samhället
• förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Jobbprofiler

En student med examen från programmet kan arbeta som spelprogrammerare i spelindustrin men även som mjukvaruutvecklare i företag utanför spelbranschen. Utbildningen ger kunskaper som inte är knutna endast till Sverige utan ger bra möjligheter för studenter som vill arbeta i utlandet. Flera tidigare studenter på utbildningen arbetar utomlands, både i och utanför spelindustrin.

Frågor?

Programansvarig:

Christoffer Karlsson

christoffer.karlsson@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt