• Studietid: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Den här utbildningen utvecklar dig till en skicklig programmerare och spelutvecklare, redo för jobb inom både spelutveckling och andra mjukvaruområden. Om du är en problemlösare som vill utmana teknikens gränser är det här rätt plats för dig.

Under utbildningen blir du väl bekant med de olika rollerna i ett spelutvecklingsprojekt. I större projekt skapar du spel i team tillsammans med dina studiekamrater. Du lär dig behärska spelprogrammering, framförallt avancerad grafikprogrammering och du får en teoretisk bas i datavetenskap och matematik.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering.

Programinnehåll

Det blir programmering från första dagen och du läser kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion. Av de 180 poängen består 50,5 poäng av programmering och 37,5 poäng av projektkurser. 22,5 poäng utgörs av matematik. Ditt huvudspråk blir C++ som är det dominerande programspråket i spelbranschen. Du lär dig även scriptspråk som Lua och Python. Dina kunskaper fördjupas genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.
Visa mer...


Första året läser du grundläggande kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion. Andra året fördjupas kunskaperna genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, 3D-programmering och ett mindre spelutvecklingsprojekt i grupp. Det tredje och sista året inleds med en kurs i prestandaoptimering och ett stort spelutvecklingsprojekt. Under båda spelutvecklingsprojekten arbetar du och dina studiekamrater i större grupper tillsammans med grafiker och utvecklar ett PC-spel med 3D-grafik. Sista terminen inleds med forskningsmetodik som förberedelse till det avslutande examensarbetet i datavetenskap.

Den största delen av undervisningen sker på svenska men någon eller några kurser kan ges på engelska.

Utbildningen hjälper dig förstå hela processen för spelutveckling och vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt och även hur kunskapsutbytet dem emellan sker. Du utbildas med fokus på spelbranschen, men den teoretiska basen och de färdigheter du får gör dig lämplig som programmerare eller konsult inom alla områden där hög prestanda eller visuella tillämpningar är viktigt för interaktionen mellan människa och teknik.

Efter utbildningen kan du förstå samt självständigt analysera och använda den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet. Du kommer också att vara rustad för att snabbt kunna söka ny kunskap inom det snabbt föränderliga område som spelprogrammering är. Om du känner att du vill göra en akademisk karriär är vidare studier på ett masterprogram inom datavetenskap en bra fortsättning.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete (kandidatarbete) omfattande 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Studentprojekt över programgränser (6 min)

På BTH finns flera program inom spelområdet. I studentprojekten jobbar studenterna över programgränserna och skapar spelen tillsammans.

Formless (1 min)

Formless är ett lagbaserat multiplayer-spel utformat för snabba och intensiva spelomgångar för 4-8 spelare. Den karaktär som en spelare kontrollerar antar utseende beroende på vad spelaren utför och samtidigt animeras den av partiklar. Innan varje runda väljer spelaren vilka attacker och vilken grundform karaktären ska ha.

Formless Editor (5 min)

Formless editor innehåller tre olika verktyg för att skapa partikeleffekter, former och banor till spelet. Ett av verktygen är “Shape Editor”, i den kan användaren skapa de former som spelaren kan anta och transformeras till. Genom att sätta ut, koppla ihop och flytta på punkter skapas olika animationer.

Innehåll