Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem

Tillfället är stängt för anmälan

  • Studietid: 2018 vecka 36 till 2020 vecka 23
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Målet med utbildningen är att förbereda dig för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. I huvudsak är utbildningen inriktad på framtida kommunikationsnätverk samt de problem och utmaningar som dessa kommer föra med sig.

Studierna sker nära forskare inom telekommunikationssystem vilket gör att du får en fördjupad förståelse.

Efter avslutade studier ska du kunna tillämpa kunskaperna i olika situationer för att analysera problem och skapa lösningar. Du kommer att kunna välja, anpassa olika system och verktyg inom området, samt om det behövs, skapa nya verktyg för att lösa problemet.

Under utbildningens gång får du en förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och metoder samt den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikationssystem och datornätverk. Du får också kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem relaterade till kommunikationssystem inklusive prestanda och säkerhetsfrågor.

Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära våra forskare. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du arbetar både självständigt och i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng som vanligtvis görs i nära samarbete med industrin.

Programinnehåll

Målet med utbildningen är att förbereda dig för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. I huvudsak är utbildningen inriktad på framtida kommunikationsnätverk samt de problem och utmaningar som dessa kommer föra med sig.
Visa mer...


Studierna sker nära forskare inom telekommunikationssystem vilket gör att du får en fördjupad förståelse.

Efter avslutade studier ska du kunna tillämpa kunskaperna i olika situationer för att analysera problem och skapa lösningar. Du kommer att kunna välja, anpassa olika system och verktyg inom området, samt om det behövs, skapa nya verktyg för att lösa problemet.

Under utbildningens gång får du en förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och metoder samt den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikationssystem och datornätverk. Du får också kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem relaterade till kommunikationssystem inklusive prestanda och säkerhetsfrågor.

Studierna kommer i huvudsak att genomföras på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära våra forskare.

Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du arbetar både självständigt och i team. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng som ofta görs i nära samarbete med industrin.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Innehåll