studenter utanför bth civilingenjörsutbildning

Tekniskt basår 60 hp

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs. Basåret är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till BTH:s ingenjörsutbildningar.

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik samt kemi och kurserna på basåret är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier. Lärarna på tekniskt basår undervisar även på BTH:s ingenjörsprogram.

Efter avklarat tekniskt basår har du platsgaranti på valfri ingenjörsutbildning vid BTH om du söker innan sista anmälningsdag.

Tekniskt basår omfattar 60 högskolepoäng.

Programinnehåll

Kan jag bli ingenjör om jag läst samhällsvetenskapligt eller estetiskt program? Ja, om du går tekniskt basår har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper. Basåret är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till BTH:s ingenjörsutbildningar.

Utbildningen är utformad speciellt för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar rätt behörighet och utbildningen ger dig en bra språngbräda för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik blir du redo för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram. Du studerar kurser som motsvarar matematik 3C och matematik 4, fysik 1 och fysik 2 samt kemi 1. I utbildningen ges också en kurs som kallas ingenjörsorientering. Denna ger dig en god inblick i vad det innebär att läsa till och verka som ingenjör. Utbildningen ger också en grund för en kommande karriär inom tekniska branscher.

Undervisningen på tekniskt basår är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

När du klarat tekniskt basår har du platsgaranti på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar om du söker innan sista anmälningsdag.

En student berättar

Intervju med Daniel Bengtsson (1 min)

Daniel läste tekniskt basår innan han började läsa till civilingenjör i spel- och programvaruteknik. I filmen berättar han om fördelarna med att läsa tekniskt basår.

Studentprojekt

Studentlabb

Laboration
På tekniskt basår är det minst en laboration i veckan. Det blandas teori och praktik i laborationssalen.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-86943
 • Period: 2018 vecka 35 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Förberedande nivå
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.

Kan jag bli ingenjör om jag läst samhällsvetenskapligt eller estetiskt program? Ja, om du går tekniskt basår, en utbildning utformad speciellt för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar rätt behörighet. Utbildningen ger dig en bra språngbräda för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Tekniskt basår är en utbildning utformad speciellt för dig som vill ha en god grund för fortsatta studier på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar. Genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik blir du redo för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram. Du studerar kurser som motsvarar matematik 3c och matematik 4, fysik 1 och fysik 2 samt kemi 1.

I utbildningen ges också en kurs i som kallas ingenjörsorientering. Den ger dig en god inblick i vad det innebär att läsa till och verka som ingenjör. Utbildningen ger också en grund för kommande karriär inom tekniska branscher.

När du klarat tekniskt basår har du platsgaranti på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar om du söker innan sista anmälningsdag.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Antagningsordning


Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:
 • utvecklat sin förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och tekniska problemställningar
 • kunna tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion
 • utvecklat ett intresse för matematiska och naturvetenskapliga/tekniska frågeställningar och kunna analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga/tekniska metoder
 • kunna använda datorer och informationsteknik
 • kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
 • vara förberedd för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram.
Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Per Gralvik

Studievägledare: Studievägledning