Fysisk planering

Fysisk planering

Fysisk planering är både ett brett forskningsfält och ett yrkesområde som i breda termer handlar om styrning av framtida markanvändning, vatten och byggd miljö.

En viktig uppgift för en fysisk planerare är att skapa goda förutsättningar för lokal utveckling. Det handlar om att utforma attraktiva miljöer där människor kan bo och trivas. Vi strävar efter en god balans mellan olika verksamheter och att bygga trygga och offentliga rum. Vi är med och sätter ramarna för en ändamålsenlig användning av mark och vatten.

På BTH har vi en unik utbildning till planeringsarkitekt som arbetsmarknaden efterfrågar. Du utbildas i att undersöka och förstå hur vår byggda miljö fungerar samt i att utarbeta förslag till omvandling av städer och landskap. Du lär dig även att presentera förslagen på ett attraktivt sätt, i ord och bild, med analog och digital teknik.

Vid BTH utbildas Sveriges samtliga planeringsarkitekter. Våra utbildningar har mycket goda kontakter med yrkeslivet och flera av kurserna baseras på verkliga fall i städer och kommuner runt om i landet.

Drömmen som blev verklighet – Gustav Magnusson läste fysisk planering vid BTH (6 min)

Arbetsmarknad

Efter examen kan du bli medlem i yrkesorganisationen Sveriges arkitekter med yrkestiteln planeringsarkitekt. Dina arbetsuppgifter blir att arbeta med planering och gestaltning av städer och landskap. Kommuner och konsultfirmor är vanliga arbetsgivare för dig som är planeringsarkitekt. Genom att läsa något av våra masterprogram kan du sedan fördjupa din kompetens och bli en mångsidig planeringsarkitekt eller specialisera dig på regionala frågor eller europeisk planering. Läs mer om yrket planeringsarkitekt på SACO.se eller på Sveriges arkitekter.

Kontakter med näringslivet

Våra utbildningar har mycket goda kontakter med yrkeslivet och flera av kurserna baseras på verkliga fall i städer och kommuner runt om i landet. Gästlärare som är yrkesverksamma inom planering och arkitektur föreläser och handleder på många kurser. Vår kandidatutbildning i fysisk planering ingår bland Sveriges arkitektutbildningar. Hälften av lärarna har genomgått forskarutbildning och bedriver forskningsprojekt inom bland annat stadsbyggnad, miljö och planeringsteori. Halva deras tid ägnas åt grundutbildningen och redan under första året möter du forskande lärare i undervisningen.