Hälsa och vård

Hälsa och vård

Utbildningar inom hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill arbeta med människors hälsa och ohälsa. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och har en bra grund för fortsatta studier.

Huvudområdet i utbildningarna är omvårdnad, andra centrala områden är medicin och e-hälsa. Under din utbildning får du utveckla din förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter och närstående. I utbildningen ingår inslag av teknik och hur den kan användas i mötet med olika människor och verksamheters behov.

Antagning

De tre specialistutbildningarna (se ovan) går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer redan den 12 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Kursstart för sjuksköterskeprogrammet är vecka 35, och för våra specialistsjuksköterskeprogram vecka 36.

Sara pluggade på BTH, se vad hon gör idag

Intervju med tidigare student Sara Sandin (2 min)

Sjuksköterskeprogrammet vid BTH var det självklara valet när Sara skulle välja utbildning. Idag jobbar Sara som skolsköterska på ett gymnasium och trivs väldigt bra med sitt jobb.

Innovativ studiemiljö

För att du ska få en så pass innovativ studiemiljö som möjligt använder vi problembaserat lärande, PBL, som utvecklar din kreativitet och förmåga att lösa uppgifter enskilt och i grupp. Att en stor del av sjuksköterskeutbildningen är verksamhetsförlagd inom hälso- och sjukvård förbättrar också dina förutsättningar att snabbt komma in i ditt kommande arbete. Du har också möjlighet att under din studietid göra viss del av din utbildning i ett annat land. Det ger din utbildning ytterligare en dimension genom att du får inblick i andra kulturer.

Projekt med nära koppling till arbetslivet

På BTH finns flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom omvårdnad, folkhälsovetenskap och tillämpad hälsoteknik. Dessutom bedrivs forskarutbildning inom tillämpad hälsoteknik. Vi samarbetar med näringsliv, landsting och kommuner där projekt och examensarbeten kan genomföras.