VFU för specialistsjuksköterskeprogrammet

VFU för specialistsjuksköterskeprogrammet

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kompletterar de teoretiska studierna. De verksamhetsförlagda studierna fokuserar på specialistsjuksköterskans ansvarsområde. Då får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken, vilket innebär att du blir väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. VFU innebär att studierna är förlagda till en enhet inom Hälso- och sjukvården, och som student genomför du 32 timmar VFU per vecka. VFU-platserna är förlagda inom hela Blekinge län. Ingen reseersättning betalas ut. VFU-placeringar organiseras av våra VFU-samordnare och som student kan du inte själv ordna en plats.

Tidigare student vid BTH berättar om specialistutbildningen till distriktssköterska och hur det är att arbeta som distriktssköterska.

Ansökan om förtur till verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på studieort

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan vara förlagd till annan ort än studieorten. Studenter kan i mån av plats beviljas placering på studieorten om det finns skäl som betydligt försvårar resor. Ansökan om specifik ort ska inkomma tre månader innan VFU startar. Ansökan görs av student genom ansökningsblankett som du hittar här. Det är viktigt att du läser igenom vad som krävs för att ansöka om förtur till VFU på studieorten (detta finns beskrivet i ansökningsblanketten) innan du skickar in din ansökan.

Behandling av personuppgifter i samband med VFU

 Behandling av personuppgifter i samband med VFU