Högskoleingenjörsutbildningar

Högskoleingenjörsutbildningar

Vill du vara med och utveckla framtidens teknik? Då ska du studera till ingenjör. Vi erbjuder utbildningar som leder till examen som civilingenjör och högskoleingenjör. 

Med en ingenjörsexamen i bagaget har du mycket stora chanser att få ett intressant arbete på framtidens arbetsmarknad, både i Sverige och internationellt.

Efterfrågan på ingenjörer har varit jämn över tid och företagen spår en fortsatt god efterfrågan framöver, då stora kullar nu går i pension.

En ingenjör kan arbeta inom många olika områden, beroende på vilken inriktning utbildningen har och vilken bransch det gäller. För mer information om ingenjörsyrket och lön, läs mer på Sacos hemsida.

På BTH kan man läsa antingen till högskoleingenjör (180hp) eller till civilingenjör (300hp). Som högskoleingenjör kommer man snabbare ut på arbetsmarknaden, men som civilingenjör får man större möjlighet att specialisera sig.

Snabbare ut på arbetsmarknaden

Den treåriga utbildningen till högskoleingenjör ger dig grundliga kunskaper i teknik med fördjupning inom ett specialområde. Som högskoleingenjör arbetar du vanligen med att vidareutveckla befintlig teknik och är direkt inblandad i företagets dagliga verksamhet som till exempel konstruktör eller produktutvecklare.

Som högskoleingenjör läser du mindre matematik än som civilingenjör och får en snabbare väg ut på arbetsmarknaden. Näringslivet förutspår en brist på högskoleingenjörer under de kommande åren, när stora kullar nu går i pension.

Stark forskning

BTH har trots sin relativa litenhet en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning en tredjedel av verksamheten. Här finns forskning inom ett stort antal områden som hålls samman av vår profil.

BTH är bland de främsta i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Våra lärare och forskare samverkar med företag, både nationellt och internationellt, vilket gör att du får intressanta inblickar i aktuell näringslivskopplad forskning i dina kurser.

Läs mer om forskning på BTH

Fredric Holmgren, tidigare student (4 min)

I intervjun berättar Fredric om sin tid som student vid BTH och vad han jobbar med idag.