Civilingenjör i marin teknik

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2026 vecka 23
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87028
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

I havsdjupen finns utrymme för hållbar utveckling och på BTH bygger du kunskaper för framtidens marintekniska lösningar.

I havsdjupen finns utrymme för hållbar utveckling och på BTH bygger du kunskaper för framtidens marintekniska lösningar.

Grundkunskaper med marin specialisering

I en bred bas av grundkunskaper med till exempel maskin- och elektroteknik vävs de marina tillämpningarna in, och du utforskar områden som oceanografi, marinkonstruktion och radar- och sonarteknologi. Du fördjupar dina kunskaper om undervattensteknik och undervattensrobotar, liksom teknik för våg- och vindkraft.

Samarbete med marin industri

Utbildningen har tagits fram i samarbete med svensk industri för att matcha dess behov, och både tredje och fjärde året avslutas med realistiska projekt som är kopplade till verkligheten och din framtida yrkesroll. I samband med projekten studerar du produktutveckling, projektledning och industriell ekonomi. Du lär dig att väva samman dina kunskaper och avslutar med ett examensarbete som görs under en termin.

Realistiskt fokus genom samverkan

Fokus under hela utbildningen är framtida behov av utveckling av olika typer av system. Genom samverkan mellan BTH och Försvarsmakten, NKT och andra stora aktörer inom branschen får du viktig kunskap och insikt om hur olika system fungerar. Till exempel studerar du hur system på fartyg påverkar och fungerar ihop med människor.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Mitt drömjobb efter utbildningen är att jag på ett innovativt sätt kan förbättra havsmiljön.

Sofia
Student, Civilingenjör i marin teknik

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i marin teknik
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science in Engineering: Marine Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa ett brett tekniskt kunnande för att anta en yrkesverksam roll inom det marintekniska området eller inom närliggande teknikområden,
 • visa ett brett kunnande om tillämpningar av maskinteknik, elektroteknik och IT för marintekniska lösningar,
 • visa fördjupad kunskap både om hur de marina delsystemen fungerar som enheter för sig, och som komponenter i en helhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna analysera samband och dra egna slutsatser utifrån konstruktioner av marina system samt bidra till produkt- och systemutveckling och forskning inom området,
 • visa förmåga att självständigt kunna konstruera och använda teoretiska modeller och metoder för att behandla ingenjörsmässiga problemställningar inom det marintekniska området,
 • kunna designa och implementera olika lösningar för mätning och styrning av inbyggda system,
 • visa förmåga att på ett professionellt sätt kunna uttrycka och kommunicera idéer, förslag och arbetsresultat till intressenter i industri och omgivande samhälle samt
 • självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska kunskaper i ett industriellt sammanhang,
 • visa förmåga att självständigt kunna lösa avancerade tekniska problem samt kunna analysera och utvärdera tekniska lösningar inom det marintekniska området,
 • visa förmåga att kunna planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att anta ett professionellt och ingenjörsmässigt förhållningssätt till marin teknik,
 • visa förståelse för näringslivets ekonomiska realitet, ekonomiska samband och affärsplanering,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom marin teknik,
 • visa insikt om marin tekniks möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och hur användningen påverkar sociala, ekologiska och ekonomiska system såväl lokalt, regionalt och globalt.

Frågor?

Foto på programansvarig Oskar Frånberg

Programansvarig:

Oskar Frånberg

oskar.franberg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt