Högskoleingenjör i maskinteknik

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87034
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Maskinteknik ger möjligheter, och med hållbarhetsfokus kan du förbättra världen. Börja bygga din karriär inom konstruktion på BTH.

Maskinteknik ger möjligheter, och med hållbarhetsfokus kan du förbättra världen. Börja bygga din karriär inom konstruktion på BTH.

En bred bas med hållbart fokus

En ingenjör i maskinteknik och arbete inom konstruktion och produktutveckling behöver både teoretiska och praktiska kunskaper, och du bygger under utbildningen upp en bas inom matematik, fysik och teknik, men även teknisk kommunikation. Du läser också kurser inom hållbarhetsgrunder, ledarskap och naturvetenskap, och Inom maskinteknik sätter du dig in i CAD, mekanik och hållfasthetslära. För att möta behov på arbetsmarknaden och den omställning samhället genomgår är hållbarhetstänkande en central del I alla kurser och genom hela utbildningen.

Arbete i projektform och nära näringslivet

Ett generellt fokus på BTH är att arbeta nära verkliga förutsättningar och utmaningar, därför är många moment i utbildningen i projektform och i grupp där du realistiskt jobbar med problemlösning. Ditt sista år gör du ett självständigt examensarbete, men tillsammans med ett företag.

Studentprojekt

Studenter i maskinteknik visar sina alster
På BTH arbetar vi alltid i konkreta projekt. Därför är våra studenter väl förberedda när de kommer ut till företag och ska utföra sina uppgifter. Här är några exempel på studentarbeten från ett innovationsprojekt.

 

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Det bästa med att vara ingenjör är att världen är full av problem som behöver lösas och att man behöver samarbeta med andra för att komma på de mest meningsfulla lösningarna.

Jenny Elfsberg
Director, Innovation Lab Hub US, Volvo Group 

 

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa en bred teknisk kunskapsbas för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,
 • visa förståelse för hur kärnämnen som t ex hållfasthetslära, mekanik och materiallära används i yrkeslivet,
 • ha en inblick i maskintekniska ämnens vetenskapliga grund,
 • visa förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande samhället.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utföra tekniska beräkningar inom det maskintekniska området såväl självständigt som i grupp,
 • kunna ta tillvara vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system,
 • analysera och utvärdera olika tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder hantera produkter, processer och system,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna diskutera och redogöra för maskintekniska problem och lösningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området maskinteknik,
 • visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Jobbprofiler
Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.
Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.

Frågor?

Programansvarig:

Christian Johansson Askling

christian.johansson.askling@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt