Produktutveckling distans

Anmälan öppnar 2020-03-15

Komplettera din kompetens och styr din tekniska karriär mot produktutveckling och konstruktion. Du läser på BTH, men pluggar var du vill.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i produktutveckling.

På BTH

Läs var du vill

Undervisningen är på distans, har inga träffar på campus och sker via en webbaserad lärplattform och videomöten, så du kan gå utbildningen var du är, både i livet och i världen.

Komplett påbyggnad med praktiskt synsätt

Yrkesämnen varvas med kurser som konstruktions- och tillverkningsteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen innehåller även kurser i bland annat kommunikation, fysik och matematik, och avslutas med ett examensarbete som du utför tillsammans med ett företag. Du får då en direkt användning för dina kunskaper på ett praktiskt sätt.

Med lägre tempo?

Kurserna på programmet ges även som fristående kurspaket på halvfart, vilket kan vara bra om du kombinerar studier med arbete. Du söker till kurspaketen varje år.

Efter BTH

Nya arbetsuppgifter eller ny karriär

Jobbar du redan i industrin kan utbildningen öppna för nya arbetsuppgifter och ansvar, eller vara en väg vidare i karriären. Efter examen finns många olika möjliga yrkesroller som tekniker inom företag och samhälle. Vanliga arbetsuppgifter är konstruktion och produktutveckling inom exempelvis den tillverkande industrin. Du kan bland annat arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller projektledare.

Att studera på distans

Distansstudier kan beskrivas som frihet under ansvar – du bestämmer själv hur, när och var du pluggar, men du får själv ta ett stort ansvar för dina studier. Ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via skolans lärplattform. Där kan du till exempel ta del av information, lyssna på inspelade föreläsningar, delta i diskussioner, ställa frågor till läraren, göra inlägg och läsa och kommentera kurskamraters inlägg. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka.

Programinnehåll

Utbildningen är helt på distans och ger dig grundkunskaper inom området produktutveckling, det vill säga att utveckla såväl befintliga som nya maskintekniska produkter.

Målet med utbildningens är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program på gymnasiet eller som kommer från arbetslivet.

Utbildningen börjar med ett antal kurser som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de fortsatta mer tekniskt inriktade kurserna. De tekniska kurserna berör bland annat hållfasthetsberäkningar, övrig konstruktions- och tillverkningsteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör tillsammans med ett lokalt företag på hemmaplan eller på annan ort.

Den mekaniska industrin omfattar ett brett spektrum av verksamheter vilket innebär att mängden möjliga arbeten efter examen är stor. Du kan bland annat arbeta som konstruktör eller produktutvecklare. Vissa av våra tidigare studenter arbetar också som chefer i större företag.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling,

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87013
 • Period: 2020 vecka 36 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Lena Prinselaar

Studievägledning