• Studietid: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 45
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Vill du arbeta hälsofrämjande och med omvårdnad inom barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård eller mottagningsverksamhet är det här rätt utbildning för dig.

Du får de kunskaper i omvårdnad och medicin som behövs för att kunna arbeta som distriktssjuksköterska med ansvar för omvårdnad och sjukvårdande insatser. Du får även kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvård. Utbildningen ger dig även behörighet att förskriva vissa läkemedel , hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Allt fler livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ger ett växande behov av distriktssjuksköterskor i den primära hälso- och sjukvården. Utbildningen ger en fördjupning inom omvårdnad och medicin för att kunna svara upp mot distriktssjuksköterskans ansvar för omvårdnad, sjukvårdande insatser, behörighet att förskriva förbrukningsartiklar och vissa läkemedel samt för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård.

I utbildningen används ett forskande, undersökande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker utvecklingen av din professionella kompetens för att självständigt och i samverkan leda, genomföra och utveckla arbetet inom dessa områden. Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Du får även en akademisk magisterexamen i omvårdnad.

Programinnehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utveckla din kompetens för att kunna arbeta som distriktssjuksköterska inom primär hälso- och sjukvård. Syftet med utbildningen är att du som student ska inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs för att som distriktssköterska medverka i dagens och morgondagens omvårdnad och hälsoarbete för människor i alla åldrar.
Visa mer...


Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom ett undersökande och forskande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.
Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp).

Ett självständigt examensarbete på 15 högskolepoäng ingår i programmet.

Innehåll