Civilingenjör i mjukvaruutveckling

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2026 vecka 23
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87030
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Förbättra, förenkla och konstruera framtiden bättre genom att utveckla mjukvara. Lär dig hur, och av dem, där forskningen är i världsklass – på BTH.

Förbättra, förenkla och konstruera framtiden bättre genom att utveckla mjukvara. Lär dig hur, och av dem, där forskningen är i världsklass – på BTH.

Bli redo för yrkesroller som ännu inte finns

Utbildningen ger dig breda ingenjörskunskaper och en flexibel grund inför en karriär där vi ännu inte kan se horisonten, eftersom mjukvaruutvecklingen går så fort – men som gör dig redo att utvecklas med den. Hela utbildningen är utformad för att du ska kunna både följa med i och driva utvecklingen – och designa framtidens mjukvara.

Visa mer...

Utbildning baserad på efterfrågan

Utbildningens innehåll baseras på den forskning som görs på BTH och de krav som arbetsmarknaden ställer, och du lär dig konstruera, testa och vidareutveckla mjukvara. Du väljer många kurser själv och i det fasta innehållet varvas matematik, programmering och databasteknik med industriell ekonomi, samhällsutveckling, projektledning och studentprojekt. Du läser bland annat programmering i Python och C++, objektorienterad design och kurser i databasteknik, systemteknik och testning av mjukvara.

Byggd på forskning i världsklass

BTH är rankad etta i Europa med sin forskning inom mjukvara och därmed en av de världsledande på området. Forskningen inriktas på arbetssättet, hur man bäst tar fram mjukvara som fungerar ur alla aspekter – och givetvis tas kunskaperna från forskningen direkt in i utbildningen. Som student här är du på plats där metoderna för att skapa framtidens mjukvara tas fram, och du kan ta del av dem.

Nära näringslivet

BTH har en tät samverkan i projekt med företag och du arbetar nära näringslivet. Redan andra året jobbar du i olika företagsprojekt och det fjärde gör du ett mer avancerat, dessutom kan du göra en praktik under ditt sista år. Sammanlagt ger det dig en realistisk erfarenhet och ett kontaktnät i branschen redan innan din examen.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Studentlabbet Ericsson Space

Som student på programmet får du tillgång till Ericsson Space Lab – ett labb fullt av den senaste tekniken som skapats av studenter, lärare och företag i samarbete. (2:26, textad)

Vad gör en mjukvaruingenjör? (3:20, textad)

Drivs du av en högteknologisk utmaning så är det absolut hit du ska komma.

Helena Olá
Site Manager, Ericsson

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa djup teknikkunskap inom mjukvaruutveckling, system- och programvaruteknik såväl som breda kunskaper inom datavetenskap och kännedom om maskininlärning och människa-dator-interaktion,
 • visa kunskap och förståelse för matematiska metoder och deras koppling till ett ingenjörsmässigt arbetssätt och deras tillämpning vid utveckling av komplexa mjukvarusystem,
 • visa djup kunskap om metoder, språk, processer och verktyg inom datavetenskap och mjukvaruutveckling samt under vilka omständigheter dessa kan tillämpas och vilken påverkan tillämpningen kan ha på omvärlden,
 • visa djup kunskap om ingenjörsmässighet samt vetenskapliga metoder inom mjukvaruutveckling.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utforma, designa, implementera, testa, driftsätta, och underhålla mjukvarusystem,
 • visa förmåga att använda systemtänkande för att analysera komplexa system och för att identifiera, modellera och designa mjukvarulösningar och integrera dem i sådana system,
 • visa förmåga att konceptualisera, abstrahera och utveckla modeller från verkliga problem eller fenomen, och använda dem för att stödja simulering och/eller byggandet av mjukvarulösningar för dessa problem/fenomen,
 • visa förmåga att identifiera avvägningar mellan konkurrerande lösningar och att kritiskt utvärdera dem även med begränsad information,
 • visa förmåga att identifiera, utvärdera och tillämpa forskningsresultat från relaterade vetenskapliga fält,
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra informerade bedömningar om utmaningar, möjligheter och risker när man utvecklar mjukvarusystem, på så väl produkt-, process- och systemnivå, baserat på relevanta ekonomiska, etiska, miljömässiga och sociala aspekter,
 • visa förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används, inklusive såväl sociala som ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter samt ta hänsyn till säkerhet och personlig integritet, särskilt hantering av personuppgifter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Frågor?

Programansvarig:

Javier Gonzalez Huerta

javier.gonzalez.huerta@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt