Civilingenjör i mjukvaruutveckling

Anmälan öppnar 2020-03-15

Förbättra, förenkla och konstruera framtiden bättre genom att utveckla mjukvara. Lär dig hur, och av dem, där forskningen är i världsklass – på BTH.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling.

På BTH

Bli redo för yrkesroller som ännu inte finns

Utbildningen ger dig breda ingenjörskunskaper och en flexibel grund inför en karriär där vi ännu inte kan se horisonten, eftersom mjukvaruutvecklingen går så fort – men som gör dig redo att utvecklas med den. Hela utbildningen är utformad för att du ska kunna både följa med i och driva utvecklingen – och designa framtidens mjukvara.

Utbildning baserad på efterfrågan

Utbildningens innehåll baseras på den forskning som görs på BTH och de krav som arbetsmarknaden ställer, och du lär dig konstruera, testa och vidareutveckla mjukvara. Du väljer många kurser själv och i det fasta innehållet varvas matematik, programmering och databasteknik med industriell ekonomi, samhällsutveckling, projektledning och studentprojekt. Du läser bland annat programmering i Python och C++, objektorienterad design och kurser i databasteknik, systemteknik och testning av mjukvara.

Byggd på forskning i världsklass

BTH är rankad etta i Europa med sin forskning inom mjukvara och därmed en av de världsledande på området. Forskningen inriktas på arbetssättet, hur man bäst tar fram mjukvara som fungerar ur alla aspekter ¬– och givetvis tas kunskaperna från forskningen direkt in i utbildningen. Som student här är du på plats där metoderna för att skapa framtidens mjukvara tas fram, och du kan ta del av dem.

Nära näringslivet

BTH har en tät samverkan i projekt med företag och du arbetar nära näringslivet. Redan andra året jobbar du i olika företagsprojekt och det fjärde gör du ett mer avancerat, dessutom kan du göra en praktik under ditt sista år. Sammanlagt ger det dig en realistisk erfarenhet och ett kontaktnät i branschen redan innan din examen.

Studentlabb

Som student på programmet får du tillgång till Ericsson Space Lab (2:26, textad)

Efter BTH

Ta plats i 11 av 13 toppområden inom digital utveckling

Mjukvaruingenjör är ett kreativt yrke som innebär gränsöverskridande samarbeten och problemlösning. Efter examen kan du jobba inom 11 av de 13 digitala kompetensområden som beräknas växa mest de närmaste åren.

Eftersom mjukvara styr nästan allt i vårt samhälle har en mjukvaruingenjör möjligheten att påverka allt, till det bättre. Du kan jobba med allt ifrån spel och streamingtjänster till att ta fram nya lösningar för hållbar energikonsumtion och resursbesparing.

Mjukvara – en drivkraft för utveckling

Mjukvara är den största drivkraften för innovation. Mjukvaror av olika slag påverkar vårt vardagsliv och samhället varje dag. Allt förändras dagligen och den här utbildningen ger dig en flexibel grund som gör dig redo för yrkesroller och branscher vi ännu inte ens vet finns. Med mjukvara som kompetens kan du arbeta med avancerad teknik inom vilket område som helst, men typiska yrkesroller är bland annat systemarkitekt, projektledare, produktutvecklare med kundfokus eller mjukvaruutvecklare i globala företag som Volvo, Sony eller Saab och Ericsson.

Presentation av programmet

Världen behöver mjukvaruingenjörer! (4:01, textad)

Vad gör en mjukvaruingenjör? (3:20, textad)

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Karriär och arbetsmarknad

Karriärmöjligheter och arbetsmarknad efter examen (3:25 min)

Programöversikt

Programöversikt (4:16 min)

Programinnehåll

Centralt i utbildningen är att du kommer i kontakt med näringslivet. Många kurser är valbara för att du ska kunna sätta ihop en kombination av kurser som passar dig och utbildningen har ett upplägg som gör att du varvar olika typer av kurser. På det sättet läser du till exempel inte två matematikkurser samtidigt.

Visa mer...

Första året börjar du studera grunderna till att bli civilingenjör. Du inleder med ingenjörsarbete, programmering i C++ och matematisk problemlösning och går sedan in i områden som teknikhistoria och samhällsutveckling.

Andra året fördjupar du dina mjukvarukunskaper genom databasteknik, systemteknik och testning av mjukvara.

Tredje året läser du en kurs i artificiell intelligens och en översiktskurs i industriell ekonomi. Året avslutas med vidare studier i mjukvaruutveckling, och säkerhet och mjukvaruutveckling.

Fjärde året sätter du dig in i projektledning och ledarskap. Du deltar i ett avancerat mjukvaruprojekt ute i näringslivet och lär dig om agil mjukvaruutveckling – alltså hur man arbetar genom att utvärdera arbetsresultat. Du lär dig också hur man utvecklar och underhåller en mjukvara och metodik för forskning.

Du väljer nu om du vill fördjupa dig i robotik, system-av-system eller avancerade webbteknologier för att förstå hur vi kan designa och utveckla denna typ av system. Du kan också välja att fördjupa dig i områden som människan i mjukvaruutveckling, värdedriven mjukvaruutveckling och datadriven mjukvaruutveckling.

Det femte året kan du välja fortsatt fördjupning i tre olika områden: användarupplevelse i mjukvaruutveckling, strategier för mjukvaruutvecklande företag och maskininlärning. Dessutom kan du därefter välja antingen att fördjupa dig inom entreprenörskap eller göra en yrkespraktik.

Sista terminen knyts utbildningen ihop med ett examensarbete. Här förenar du dina kunskaper i ett projekt som kan utföras i samarbete med industrin. Examensarbetet kan på så sätt bli din ingång till arbetslivet eller kanske ett sätt att förverkliga ett eget projekt.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87011
 • Period: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa djup teknikkunskap inom mjukvaruutveckling, system- och programvaruteknik såväl som breda kunskaper inom datavetenskap och kännedom om maskininlärning och människa-dator-interaktion,
 • visa kunskap och förståelse för matematiska metoder och deras koppling till ett ingenjörsmässigt arbetssätt och deras tillämpning vid utveckling av komplexa mjukvarusystem,
 • visa djup kunskap om metoder, språk, processer och verktyg inom datavetenskap och mjukvaruutveckling samt under vilka omständigheter dessa kan tillämpas och vilken påverkan tillämpningen kan ha på omvärlden,
 • visa djup kunskap om ingenjörsmässighet samt vetenskapliga metoder inom mjukvaruutveckling.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utforma, designa, implementera, testa, driftsätta, och underhålla mjukvarusystem,
 • visa förmåga att använda systemtänkande för att analysera komplexa system och för att identifiera, modellera och designa mjukvarulösningar och integrera dem i sådana system,
 • visa förmåga att konceptualisera, abstrahera och utveckla modeller från verkliga problem eller fenomen, och använda dem för att stödja simulering och/eller byggandet av mjukvarulösningar för dessa problem/fenomen,
 • visa förmåga att identifiera avvägningar mellan konkurrerande lösningar och att kritiskt utvärdera dem även med begränsad information,
 • visa förmåga att identifiera, utvärdera och tillämpa forskningsresultat från relaterade vetenskapliga fält,
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra informerade bedömningar om utmaningar, möjligheter och risker när man utvecklar mjukvarusystem, på så väl produkt-, process- och systemnivå, baserat på relevanta ekonomiska, etiska, miljömässiga och sociala aspekter,
 • visa förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används, inklusive såväl sociala som ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter samt ta hänsyn till säkerhet och personlig integritet, särskilt hantering av personuppgifter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Javier Gonzalez Huerta

Studievägledning