Masterprogram i Software Engineering

120 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2022 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Analysera, förbättra och applicera. Möt framtida krav med en komplett kunskap om mjukvaruutveckling – från början till slut, och varje steg emellan.

Analysera, förbättra och applicera. Möt framtida krav med en komplett kunskap om mjukvaruutveckling – från början till slut, och varje steg emellan.

Skapa programvara som möter framtida utmaningar

Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla programvara för framtidens produkter och tjänster där det ställs höga krav på effektivitet och kvalitet. Du lär dig bygga och testa mjukvaruprodukter som använder modern teknik, och hur man kan förbättra moderna utvecklingsprocesser.

Från början till slut – varje process, steg och åtgärd

Kurserna i utbildningen sträcker sig från den tidiga planeringen med kravinsamling till slutlig implementering, testning och införande, och på så sätt får du en helhetssyn av den komplexa process som utveckling av mjukvara innebär. Du får kunskaper och erfarenheter i både teknik och arbetsmetodik, och sätter dig in i moderna utvecklingsprocesser och hur man ständigt kan förbättra dem.

Som student på programmet får du tillgång till Ericsson Space Lab (2:26, textad)

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

The programme is focused on the software development process currently used in industry and practical knowledge that software engineers need today.

Muhammad
Student, Masterprogram i Software engineering

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskra-ven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Inga förberedande studier innan programstart erbjuds då grundkravet ändå är en kandidatexamen.

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Software engineering

Lärandemål

Efter fullgjorda studier ska studenten:
Kunskap och förståelse

 • Ha förståelse för problemställningar, teorier och utmaningar inom storskalig programvaruutveckling
 • Ha bred förståelse för metoder inom programvaruteknikområdet
 • Ha fördjupad metodkunskap inom delar av programvaruteknikområdet.

Färdighet och förmåga
 • Ha de färdigheter som behövs för att anpassa och tillämpa metoder en given situation inom programvaruutveckling
 • Ha förmågan att identifiera styrkor och svagheter i metodtillämpning och arbetsresultat samt kunna förbereda/implementera förbättringsförslag
 • Ha förmåga att självständigt leda en undersökning inom området i enighet med vetenskapliga metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Ha förmåga att kritiskt utvärdera problemställning, föreslagna lösningar för storskalig utveckling
 • Kunna hantera problemställningar med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Kunna reflektera, värdera och beskriva etiska och samhälleliga aspekter kopplat till området.


Läs mer om antagning här

Frågor?

Programansvarig:

Mikael Svahnberg

mikael.svahnberg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt