Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Utveckla IT och mjukvara i branschen som oftast är först i utvecklingen. Spel spelar roll och det kan du också göra. Lär dig hur på BTH.

Utveckla IT och mjukvara i branschen som oftast är först i utvecklingen. Spel spelar roll och det kan du också göra. Lär dig hur på BTH.

Både grundläggande och spetsig

Du läser spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och teorin kombineras till stor del med praktiska moment och undervisning i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. För att forma din egen spetskompetens väljer du fritt bland ett antal valbara kurser.

Praktik och samarbeten ger realistiska referenser

Mycket i utbildningen utförs i praktiska samarbeten och därför är stora delar schemalagda, vilket ger en tät kontakt mellan dig, andra studenter och lärare. Du möter också gästföreläsare från spelindustrin som ger en osminkad, lärorik och realistisk bild av branschen.

Arbetsprover efter examen

Under utbildningen gör du flera prototyper, det sista året i ett större projekt med ett företag. Projekten resulterar i demoversioner du efter examen kan använda som arbetsprover.

Studentprojekt

Battlesphere

Ett spel där spelare möter varandra eller AI-styrda bottar på samma skärm. Målet är att samla olika resurser och samtidigt förgöra sina motspelare. Studenterna har satt samman spelet från grunden i programspråket C++ och spelet ritas med DirectX 11.

Fruit Hunter

Ett spel där spelaren ska fånga olika frukter med hjälp av en gaffelbestyckad pilbåge i en varierande miljö. Studenterna har satt samman spelet från grunden i programspråket C++ och spelet ritas med DirectX 11.​

SplasH2O

Ett nätverksbaserat spel där spelarna har som mål att släcka varandras stearinljus med vattenstrålar. Studenterna har satt samman spelet från grunden i programspråket C++ och den egendesignade spelmotorn ritar grafiken med hjälp av ray tracing i DirectX 12.​

Argee´n`Beats

Ett ”cooperative” plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet är skapat av studenter i årskurs 5 på programmet i ett stort spelprojekt.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

BTH ger mig möjligheten att verkligen utvecklas och att nå de mål jag sätter för mig själv.

Fredrik
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa fördjupad teknikkunskap inom spelutveckling, visualisering och interaktionsteknik såväl som breda kunskaper i datavetenskap och programvaruteknik,
 • visa förmåga att inom spel- och programvaruteknik kunna tillämpa den teoretiska basen i matematik i relevans till det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, och utifrån dessa söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,
 • visa fördjupad kunskap inom spelteknikområdet och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att redogöra för hur spel utvecklas samt visa kännedom om relevanta moment som innefattas i utvecklingsprocessen,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelmotor,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelapplikation,
 • visa förmåga att analysera och tillämpa aktuella vetenskapliga kunskaper inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet,
 • visa förmåga att med etablerade metoder, kommunicera, avväga och förverkliga idéer i samverkan med andra,
 • visa förmåga att utveckla prototyper och demonstrationsapplikationer,
 • visa förmåga att presentera och diskutera sina idéer och lösningar såväl muntligt som skriftligt till både yrkesfolk och lekmän,
 • visa förmåga att, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla ändamålsenliga och relevanta lösningar till komplexa tekniska problem genom att inhämta, kritiskt granska/värdera och tillämpa nödvändig kunskap,
 • visa förmåga att, i samverkan med extern part, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med hjälp av integrerade teoretiska ämneskunskaper och tillgängliga och relevanta verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att förstå och bedöma forskningsresultat från relevanta vetenskapsområden,
 • visa insikt om och kunna förhålla sig till hur ett spelsystems utformning påverkar och påverkas av hållbar utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin färdighet inom spel- och programvaruteknikområdet,
 • visa förmåga att värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.


Jobbprofiler
Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv. Röst från spelindustrin:– Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer, Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive Entertainment.
För mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Hans Tap

hans.tap@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt