Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2026 vecka 23
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87031
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Utveckla IT och mjukvara i branschen som oftast går först i utvecklingen. Spelteknik spelar roll och det kan du också göra. Lär dig hur på BTH.

Spetskompetens för ett brett fält – det bästa börjar med spelteknik

Utbildningen ger dig en prestandafokuserad spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom realtidsprogrammering och programvaruteknik. Spelbranschen växer stadigt (+42 % 2019 enligt dataspelsbranschen.se) och är ofta en drivande industri där nya tekniker föds för att sedan användas inom många andra områden. Därför gör en examen inom spel- och programvaruteknik dig attraktiv inom många branscher utanför spelvärlden – överallt där prestanda är av vikt, det vill säga de flesta branscher.

Många tänkbara yrkesroller i många olika branscher

Efter utbildningen är din arbetsmarknad inom AAA-sfären och du kan till exempel arbeta som 3D-programmerare, spelutvecklare, systemutvecklare eller konsult – men också med utveckling av affärssystem eller som programmerare och specialisera dig på interaktiva 3D-applikationer. En examen ger ofta en karriär med yrkesroller som expert eller chef i internationella bolagsmiljöer.

Både grundläggande och spetsig

Du läser spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik, och teorin kombineras till stor del med praktiska moment och undervisning i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. Du jobbar ofta med tekniker som ligger långt fram på marknaden och till skillnad från många andra spelutbildningar bygger du spelmotorer från grunden, istället för att jobba i befintliga. På samma sätt jobbar du med avancerad 3D-programmering och bygger en expertis inom system där hög uppdateringsfrekvens, täta beräkningar, hög takt och optimerad realtidsprogrammering och prestanda är avgörande.

Forma din egen spetskompetens

För att forma din egen spetskompetens väljer du fritt bland ett antal valbara kurser och även om du berört flera ämnen på gymnasienivå ger högskolenivån dig möjligheter att fördjupa och specialisera dina kunskaper för en vass kompetens.

Praktik och samarbeten ger realistiska referenser

Mycket i utbildningen utförs i praktiska samarbeten och därför är stora delar schemalagda, vilket ger en tät kontakt mellan dig, andra studenter och lärare. Du möter också gästföreläsare från spelindustrin som ger en osminkad, lärorik och realistisk bild av branschen.

Ett programutskott från branschens framkant

I programutskottet – som kvalitetssäkrar programmet och dess inriktning – hittar du representanter från bolag som Massive Entertainment, Epic Games, King och Attractive Interactive. De är i täten av utvecklingen och ser till att utbildningen är där också.

Arbetsprover efter examen

Under utbildningen gör du flera prototyper, det sista året i ett större projekt med ett företag. Projekten resulterar i demoversioner som du kan använda som arbetsprover efter examen.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Kurser och innehåll

Kurser hösttermin 2021

, 8 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 4 hp

Kurser vårtermin 2022

, 4 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 2 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2022

, 6 hp

, 2 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 16 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2023

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2023

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2024

, 4 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 4 hp

, 10 hp

Kurser hösttermin 2024

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser vårtermin 2025

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser hösttermin 2025

, 30 hp

Kurser vårtermin 2026

, 30 hp

BTH ger mig möjligheten att verkligen utvecklas och att nå de mål jag sätter för mig själv.

Fredrik
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Vill du veta mer om programmet?

Foto på TimJag heter Tim och läser Civilingenjör i spel- och programvaruteknik. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Tim

Läs en intervju med Tim

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Ofta jobb innan examen

Kan man spelutveckling så blir man attraktiv på arbetsmarknaden. Många får jobb innan de ens gått färdigt utbildningen.
– Jag fick mitt jobb via min masteruppsats och är fortfarande kvar nu över fem år senare, säger Jonas Göransson, som har en civilingenjörsexamen i spelutveckling från BTH. Jonas är idag Lead Software Engineer på DICE.
– Jag har märkt nu i efterhand att jag har en otroligt bred och djup bas att stå på, fortsätter han när vi pratar om hans utbildning. Han uppskattade spelprojekten, att arbeta tillsammans med spelprogrammerare och tillsammans utveckla spel i grupp. Han ser särskilt fördelarna nu i efterhand.
– Projekten kom förvånansvärt nära hur det är i arbetslivet.

Jonas Göransson

Jag stöter fortfarande på nya problem där jag drar nytta av saker jag lärde mig under utbildningen.

Jonas Göransson
Lead Software Engineer, Dice

Studentprojekt

Battlesphere

Ett spel där spelare möter varandra eller AI-styrda bottar på samma skärm. Målet är att samla olika resurser och samtidigt förgöra sina motspelare. Studenterna har satt samman spelet från grunden i programspråket C++ och spelet ritas med DirectX 11.

Fruit Hunter

Ett spel där spelaren ska fånga olika frukter med hjälp av en gaffelbestyckad pilbåge i en varierande miljö. Studenterna har satt samman spelet från grunden i programspråket C++ och spelet ritas med DirectX 11.​

SplasH2O

Ett nätverksbaserat spel där spelarna har som mål att släcka varandras stearinljus med vattenstrålar. Studenterna har satt samman spelet från grunden i programspråket C++ och den egendesignade spelmotorn ritar grafiken med hjälp av ray tracing i DirectX 12.​

Argee´n`Beats

Ett ”cooperative” plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet är skapat av studenter i årskurs 5 på programmet i ett stort spelprojekt.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa fördjupad teknikkunskap inom spelutveckling, visualisering och interaktionsteknik såväl som breda kunskaper i datavetenskap och programvaruteknik,
 • visa förmåga att inom spel- och programvaruteknik kunna tillämpa den teoretiska basen i matematik i relevans till det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, och utifrån dessa söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,
 • visa fördjupad kunskap inom spelteknikområdet och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att redogöra för hur spel utvecklas samt visa kännedom om relevanta moment som innefattas i utvecklingsprocessen,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelmotor,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelapplikation,
 • visa förmåga att analysera och tillämpa aktuella vetenskapliga kunskaper inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet,
 • visa förmåga att med etablerade metoder, kommunicera, avväga och förverkliga idéer i samverkan med andra,
 • visa förmåga att utveckla prototyper och demonstrationsapplikationer,
 • visa förmåga att presentera och diskutera sina idéer och lösningar såväl muntligt som skriftligt till både yrkesfolk och lekmän,
 • visa förmåga att, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla ändamålsenliga och relevanta lösningar till komplexa tekniska problem genom att inhämta, kritiskt granska/värdera och tillämpa nödvändig kunskap,
 • visa förmåga att, i samverkan med extern part, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med hjälp av integrerade teoretiska ämneskunskaper och tillgängliga och relevanta verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att förstå och bedöma forskningsresultat från relevanta vetenskapsområden,
 • visa insikt om och kunna förhålla sig till hur ett spelsystems utformning påverkar och påverkas av hållbar utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin färdighet inom spel- och programvaruteknikområdet,
 • visa förmåga att värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.


Jobbprofiler
Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv. Röst från spelindustrin:– Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer, Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive Entertainment.
För mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Hans Tap

hans.tap@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt