• Studietid: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Spel är en viktig drivkraft för hela IT-utvecklingen. Den här utbildningen ger dig en spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik. Som civilingenjör och spelprogrammerare är du eftertraktad av såväl spelbranschen som av andra företag. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult eller programmerare.

För att stärka dina meriter utvecklar du flera spelteknikprototyper under studietiden. Du genomför även ett större arbete tillsammans med ett företag inom spelbranschen eller annat relevant område. Den här utbildningen ger dig spetskompetens som är efterfrågad av såväl spelbranschen som av andra företag.

Utbildningen har sin förankring i spelbranschen, men dina kunskaper gör dig redo för kvalificerat arbete inom flera områden.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Programinnehåll

Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken samt spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.
Visa mer...


Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärningen stimuleras i hög grad av samarbete. Därför är stora delar av undervisningen schemalagd. Det ger ökade möjligheter till kontakt mellan dig och din lärare i situationer där du ska öva upp din praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Under utbildningen deltar även gästföreläsare från spelindustrin. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan visa upp när du ska söka jobb. Du kommer även att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna ”multi-core”-processorer.

De tre första åren ger dig en gedigen bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och du får träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser.

Under årskurs fyra och fem fördjupar du dig i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur du startar eget företag. Under år fyra väljer du fritt mellan ett antal olika valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spel- eller mjukvarubranschen eller annat relaterat område. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag.

Efter avslutad examen har du mycket goda spelutvecklingskunskaper och en allmän kompetens så att du kan arbeta med programmering och mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Du kan bland annat arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult, programmerare eller kanske du väljer att utveckla större affärssystem eller specialisera dig på interaktiva 3D-applikationer? Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Kravall (3 min)

Kravall är ett strategispel som utspelar sig flera år in i framtiden. Som spelar antar du rollen som polischef med uppgift att stoppa upplopp i staden. Spelet är skapat av studenter från Civilingenjör i spel- och programvaruteknik och Technical artist i spel.

IO (4 min)

“Io”; a roguelike 3D platformer with fully malleable procedurally generated dungeons.

Amesite (2 min)

Ett “co-op twin stick shooter” med olika datorgenererade grottsystem att utforska varje gång. Utmana och besegra de fyra bossarna, om du vågar! Spelet är producerat, i egengjord spelmotor, av fem studenter på programmet.

Argee´n`Beats (3 min)

Ett “cooperative” plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet är skapat av studenter i årskurs 5 på programmet i ett stort spelprojekt.

Innehåll