Software Engineering

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87036
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Skapa internationella möjligheter som mångsidig mjukvaruutvecklare. Mjukvaruutveckling är ett av BTH:s fokusområden – ett där vi är världsledande.

Skapa internationella möjligheter som mångsidig mjukvaruutvecklare. Mjukvaruutveckling är ett av BTH:s fokusområden – ett där vi är världsledande.

Bas med bredd ger många möjligheter

Software Engineering ger dig som vill jobba med programvaruutveckling en stadig bas, oavsett vilken specialisering du tänkt dig. Du löser bland annat lär du dig Python/C++, Assembler/C och nätverksteknologier. Du studerar operativsystem (Unix och Linux), maskinnära programmering och mjukvarudesign. Det tredje året fördjupar du dig i kurser inom avancerad programmering, prestandaoptimering och datasäkerhet.

Nära näringsliv och verklighet

Under en stor del av utbildningen jobbar du i skarpa projekt med olika företag och får erfarenhet av olika miljöer, och att använda de senaste teknikerna och programmeringsspråken. Projektarbete ger också insikter i yrkesrollens möjligheter och naturliga kontakter med möjliga arbetsgivare efter examen. Tekniken i projekten varierar från systemutveckling till webbprogrammering, Cloud computing eller Android/ iOSutveckling.

Nära världen

Läs på hemmaplan eller studera utomlands hos några av våra partneruniversitet runt om i världen. BTH uppmuntrar utlandsstudier, internationell erfarenhet under studierna är en nyttig bonus eftersom du möjligen kommer att arbeta i globala arbetsmiljöer, oavsett om du jobbar i Sverige eller utomlands.

Som student på programmet får du tillgång till Ericsson Space Lab

Studentprojekt

Studentprojekt Big Data

Big data
Ett student-team från Software Engineering och International Software Engineering jobbade på smarta lösningar för att analysera riktigt stora data filer på företaget Fujitsu. Ett par software engineering-studenter från teamet blev anställda på Fujitsu direkt efter projektet.

Studentprojekt twitter for machines

Twitter for machines
Under våren 2014 jobbade software engineering-studenter med projektet inom “Internet of Things”. Läs mer om området här.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Nästan alla kurser jag läst hittills har varit riktigt intressanta. Det är inte ofta man läser en kurs bara för att man ”måste”.

Elias
Student, Software Engineering

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • behärska storskalig produktion av programvara av hög kvalitet
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara
 • visa grundläggande kunskaper om de organisatoriska och affärsmässiga aspekter som påverkar programvarukonstruktionen, samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp
 • visa detaljerad förståelse de för programvarukonstruktion, viktigaste utvecklingsmetoderna och deras tillämpningar, samt praktiskt kunna tillämpa dem.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i ett snabbt föränderligt område
 • visa förmåga att snabbt integrera sig i olika och nya programvaruutvecklingsmiljöer
 • visa förmåga att integrera sig med nya projektgrupper
 • visa förmåga att snabbt sätta sig in i nya tekniker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt hitta och analysera information samt ta fram lösningar till olika problem inom programvaruutveckling
 • kunna värdera forskningsresultat
 • visa förhållningssätt som fokuserar på åtagande och ansvarstagande problemlösning och nya möjligheter.

Jobbprofiler

Efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden och behovet förväntas att öka med tanke på den teknologiska- och samhällsutveckling som vi ser, antalet uppkopplade enheter ökar dramatiskt och mjukvara och teknologi tar allt mera plats i vardagen. Du kan till exempel arbeta på mjukvaruföretag med olika focus (telekommunikation, molntjänster, Big data, it-konsulting, app-utveckling, spelutveckling eller mjukvarutestning för att nämna några områden), eller starta eget företag. Oftast börjar du som mjukvarudesigner eller utvecklare. Vidare karriär kan vara som mjukvaruarkitekt, tekniskt teamledare, projektledare och produktledare för att nämna några. Exempel på företag som examinerade studenter börjat arbeta på är: Factor10, Compuverde, Fujitsu, Softhouse, Ericsson, HiQ, Skatteverket, Försäkringskassan, System verification, Crystalcode. Det är inte ovanligt att studenter får möjlighet till arbete (sommarjobb och provanställning) redan under utbildningen. Detta tack vare de projektkurser som ges i samarbete med olika IT-företag.

Frågor?

Torbjörn Fridensköld BTH

Programansvarig:

Torbjörn Fridensköld

torbjorn.fridenskold@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt