• Studietid: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Välkommen till en specialiserad utbildning inom programmering med webbteknologier. Utbildningen ger dig både spets och bredd – bredden av traditionell utbildning inom programvaruteknik samt spetsen av utveckling med webbteknologier. Utbildningen leder till de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling såsom programmerare, systemutvecklare, användargränssnitt, databaser, lösningsarkitekt, konsult, projektledare och chef.

Under utbildningen lär du dig utveckla och kvalitetssäkra små som stora programvarusystem. Det handlar om mindre webbplatser och bloggverktyg liksom större system av e-handel och transaktionsintensiva system med stora mängder data och höga krav på skalbarhet och driftsäkerhet i molnet.

Målet med utbildningen är att förbereda dig för en bransch där populära tekniker snabbt växlar och där arbetsuppgifter skiftar mellan användargränssnitt (user experience, frontend), programmering och databaser (backend) samt driftsättning, test och kvalitetssäkring (devops). Du jobbar både enskilt och i projektgrupper. En stor del av utbildningen genomförs i skarpa projekt med företag. Det erbjuder goda möjligheter att varva praktik med teori och hjälper dig att etablera ett kontaktnät.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering. En termin av utbildningen kan utföras som utlandsstudier.

Programinnehåll

Om du vill bli expert på användarens upplevelse, frontend och UX, så kan du det med denna utbildning. Vill du hellre satsa på backend, ramverk och databaser så är det också möjligt. Ditt eget intresse styr vad du väljer att fokusera på och fördjupa dig i.
Visa mer...


Första året får du grundläggande kunskaper i programvaruutveckling genom att läsa kurser i programmering och problemlösning, modellering, algoritmer och datastrukturer och databaser. Detta läses parallellt med kurser i webbteknologier där du utför projekt i webbläsare och på mobila plattformar. Du använder tekniker både för frontend och backend.

Under andra året läser du om ramverk för webbutveckling, utvecklingsmetodik, test och kvalitetssäkring av programvara, du fördjupar dig i operativsystem, virtualiseringstekniker, nätverk och matematisk modellering. Du använder dessa tekniker för att jobba i grupp projekt där näringslivet agerar externa beställare. Här får du en bra möjlighet att skapa kontakter.

Under tredje året fördjupar du dig i fler webbaserade ramverk tillsammans med metoder för virtualisering och driftsättning av programvara i molnet (devops) samt säkerhet med webbfokus. Avslutningsvis deltar du i ett stort programvaruprojekt i grupp där externa företag är kravställare, dessa kurser kan vara förlagda till företagets lokaler vilket är mycket uppskattat av våra studenter. Du avslutar utbildningen med ett examensjobb som du kan välja att utföra hos ett företag.

Du får kunskaper som gör att du kan arbeta brett inom IT-branschen. Ett urval av  teknologier som används är Git, GitHub, Linux/Mac/Windows, Python, JavaScript, Node.js, PHP samt ramverk med JavaScript/Python/PHP. Du lär dig även SQL/NoSQL databaser, virtualisering med Virtualbox/Docker, UX med HTML/CSS och 3D-visualisering.

Vårt självklara fokus är också att du ska bli duktig på problemlösning och självständigt arbete samt god förmåga att jobba i team. Detta är avgörande kvaliteter när man ska arbeta i branschen och BTH jobbar aktivt för samverkan med näringslivet där en stor del av din utbildning ger dig möjlighet att knyta kontakter med företag i olika projekt. I projektarbeten lär du dig kommunikation, kundkontakter, planering och att jobba i team – sådant som inte kan läras ut i föreläsningssalen.

Exempel på studentprojekt som genomförts, redan under första året, är appar med olika funktioner – till exempel resultat och aktuell ställning för olika fotbollsligor i Europa. Ett annat exempel är en app som visar restauranger och vädret i närheten av ett visst evenemang och appar som kopplar sig till produktionslager via REST-api.

Det finns ett stort behov av dig på arbetsmarknaden. Våra studenter har lätt att få jobb efter avslutad utbildning. Våra tidigare studenter arbetar numera på så vitt skilda ställen som Oracle, Pensionsmyndigheten, Webbhallen, Prisjakt, Försäkringskassan, Telia, Telenor, Ericsson och så vidare. Utbildningen ger också en bra grund för att bli egenföretagare.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt tidigare studenter knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Samverkan med företag

Johan Lindahl projektledare på Sigma, Frida Malm student vid BTH (2,45)
Att samarbeta med BTH är ett bra sätt för oss att lära känna studenterna, säger Johan Lundahl, projektledare vid Sigma IT Consulting i Karlskrona.

Johan Strandberg Konsultchef på Contribe (2,30 min)

Johan berättar om hur det är att samarbeta med studenter från BTH i skarpa studentprojekt.

Studentprojekt

Webbprogrammering studentprojekt Dirble

Dirble skapades 2011 och släpptes 2012 som en gratis tjänst av Håkan Nylén under en öppen api-projektgrupp, kallad Devality som just nu bara har Dirble under sig. Dirble började som ett hobbyprojekt och har nu vuxit sig till att bli en professionell tjänst för att ta hand om radiostationers information och erbjuda den informationen fritt för alla.

Studentprojekt Webb mApp

I ett grupprojekt i tvåan byggde Bobba, Kenneth, Yeti och Robin plugins till plugins till mobilapplikationsramverken PhoneGap och Appcelerator. Kunden var företaget Malvacom som utvecklat en egen produkt mAppBridge för att underlätta kommunikation i mobila system.

I kursen Oopython, under slutprojektet, skapade Marcus en webbsida för att boka och administrera bord på restauranger online.

Kursen lär ut objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer i Python samt webbutveckling med Python.

I kursen Webapp, under våren i ettan, skapade Matilda en app för att visa upp evenemang på specifika platser. Appen hjälper användaren hitta restauranger i närheten av evenemanget och visar vädret för den aktuella platsen under evenemanget. I samma kurs skapade Oliver en app för att visa upp resultat och aktuell ställning för fotbollsligor i Europa.

Kursen använder HTML, CSS och JavaScript för att skapa appar till mobila enheter.

STUDENTER BERÄTTAR

NIKLAS

Lärarna lägger mycket kraft på att vi som studenter ska känna oss som en grupp. De har alltid en positiv inställning till allt och är hjälpsamma när det uppstår problem.

MATILDA

Det är en spännande högskola, jag kände till den sedan tidigare då BTH besökt min gamla gymnasieskola. Programmet och framtidsmöjligheterna är lockande.

OSCAR

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Skolan har ett bra rykte både från tidigare studenter och arbetsgivare så valet var egentligen inte särskilt svårt.

Tidigare studenter

JOHANNES

Ort: London, Storbritannien
Yrke: Principal Application Engineer, Oracle UK
Arbetsuppgifter: Beslutar om de viktigaste teknikvalen som måste göras för en produkt.

SEBASTIAN

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Backend-/systemutvecklare, Inteleon
Arbetsuppgifter: Arbetar i team med att koda på backend av system som ligger till grund för populära tjänster. Arbetar med allt, från kravställning till drift och underhåll av systemet när det väl är i produktion.

Innehåll