Webbprogrammering

Anmälan öppnar 2020-03-15

Bygg en vass kompetens inom webb – på en bred bas av programvaruutveckling. Med koll på både frontend, backend och databaser är du välkommen in i branschen.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering. En termin av utbildningen kan utföras som utlandsstudier.

På BTH

Bredd med spetskompetens

Utbildningen har bredden som i traditionell utbildning inom programvaruteknik, men blir spetsigare med sin inriktning på utveckling med webbteknologier.

Du lär du dig utveckla och kvalitetssäkra små som stora programvarusystem, till exempel mindre webbplatser och bloggverktyg, större system av e-handel och transaktionsintensiva molnsystem med stora mängder data och höga krav på både skalbarhet och driftsäkerhet.

Frontend och backend gör dig flexibel

Du blir redo för en bransch där de populära teknikerna snabbt skiftar, och där arbetsuppgifterna växlar mellan allt från användargränssnitt (user experience, frontend) och programmering och databaser (backend), till driftsättning, test och kvalitetssäkring (devops).

Teoretiskt och praktiskt – och kanske studier utomlands

Du jobbar både enskilt och i projektgrupper, vilket ger goda möjligheter att varva praktik med teori. I praktiska moment bygger du även ett nyttigt kontaktnät för framtiden, på samma sätt som du gör om du väljer att studera en termin utomlands – vilket du har goda möjligheter till när du läser på BTH.

Efter BTH

Förberedd för en föränderlig bransch

Utbildningen förbereder dig för en bransch där populära tekniker snabbt växlar och arbetsuppgifter skiftar snabbt.

Möjligheter inom all mjukvara

Efter examen har du kompetens för de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling såsom programmerare, systemutvecklare, användargränssnitt, databaser, lösningsarkitekt, konsult, projektledare och chef.

Studentprojekt

Webbprogrammering studentprojekt Dirble

Dirble skapades 2011 och släpptes 2012 som en gratis tjänst av Håkan Nylén under en öppen api-projektgrupp, kallad Devality som just nu bara har Dirble under sig. Dirble började som ett hobbyprojekt och har nu vuxit sig till att bli en professionell tjänst för att ta hand om radiostationers information och erbjuda den informationen fritt för alla.

Studentprojekt Webb mApp

I ett grupprojekt i tvåan byggde Bobba, Kenneth, Yeti och Robin plugins till plugins till mobilapplikationsramverken PhoneGap och Appcelerator. Kunden var företaget Malvacom som utvecklat en egen produkt mAppBridge för att underlätta kommunikation i mobila system.

I kursen Oopython, under slutprojektet, skapade Marcus en webbsida för att boka och administrera bord på restauranger online.

Kursen lär ut objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer i Python samt webbutveckling med Python.

I kursen Webapp, under våren i ettan, skapade Matilda en app för att visa upp evenemang på specifika platser. Appen hjälper användaren hitta restauranger i närheten av evenemanget och visar vädret för den aktuella platsen under evenemanget. I samma kurs skapade Oliver en app för att visa upp resultat och aktuell ställning för fotbollsligor i Europa.

Kursen använder HTML, CSS och JavaScript för att skapa appar till mobila enheter.

Tidigare studenter

Lärarna lägger mycket kraft på att vi som studenter ska känna oss som en grupp. De har alltid en positiv inställning till allt och är hjälpsamma när det uppstår problem.

Niklas

 

Det är en spännande högskola, jag kände till den sedan tidigare då BTH besökt min gamla gymnasieskola. Programmet och framtidsmöjligheterna är lockande.

Matilda

 

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Skolan har ett bra rykte både från tidigare studenter och arbetsgivare så valet var egentligen inte särskilt svårt.

Oscar

JOHANNES

Ort: London, Storbritannien
Yrke: Principal Application Engineer, Oracle UK
Arbetsuppgifter: Beslutar om de viktigaste teknikvalen som måste göras för en produkt.

SEBASTIAN

Ort: Göteborg, Sverige
Yrke: Backend-/systemutvecklare, Inteleon
Arbetsuppgifter: Arbetar i team med att koda på backend av system som ligger till grund för populära tjänster. Arbetar med allt, från kravställning till drift och underhåll av systemet när det väl är i produktion.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Programinnehåll

Oavsett om du vill bli expert på frontend och UX, alltså det som är användarens upplevelse, eller hellre satsa på backend, ramverk och databaser – så går båda lika bra med den här utbildningen. Ditt eget intresse styr var lägger ditt fokus under studierna.

Visa mer...

Första året får du grundläggande kunskaper i programvaruutveckling. Du läser kurser i programmering och problemlösning, algoritmer och datastrukturer, operativsystem och databaser. Parallellt med det läser du kurser i webbteknologier och utför projekt i webbläsare och på mobila plattformar. Du använder tekniker både för frontend och backend.

Under andra året använder du teknikerna tillsammans i större projekt och fortsätter med kurser i nätverk, tester och utveckling med ramverk, och driftsättning av webbtjänster i molnet, och lär dig om devops.

Under tredje året fortsätter du fördjupa dig inom traditionell programvaruutveckling tillsammans med spetstekniker inom webbteknologier och slutligen gör du både ett avslutningsprojekt i grupp och ett individuellt examensarbete.

Efter utbildningen har du kunskaper med dig som gör att du kan arbeta brett inom IT-branschen.

Några av de teknologier som du lär dig använda är Git, GitHub, Linux/Mac/Windows, Python, JavaScript, Node.js, PHP samt ramverk med JavaScript/Python/PHP. Du lär dig även SQL/NoSQL databaser, virtualisering med Docker, UX med HTML5/CSS3 och 3D- visualisering.

Fokus ligger på att du ska bli duktig på problemlösning och självständigt arbete, eftersom det är avgörande i de flesta yrkesroller som väntar. BTH jobbar intensivt med samverkan med näringslivet, och din utbildning ger dig möjlighet att genom olika projekt knyta kontakter med företag. I projektarbeten lär du dig kommunikation, kundkontakter, planering och teamarbete – sådant som inte kan läras ut i föreläsningssalen.

Tidigare studenter har, till exempel, utfört projekt med olika appar med olika funktioner – till exempel att visa resultat och aktuell ställning för olika fotbollsligor i Europa, eller att visa vädret och restauranger i närheten av specifika evenemang.

Studenter som går utbildningen har lätt att få jobb efter examen. Tidigare studenter arbetar numera på så vitt skilda ställen som Oracle, Pensionsmyndigheten, Webbhallen, Prisjakt, Försäkringskassan, Telia, Telenor, Ericsson och så vidare. Utbildningen ger också en bra grund för att bli egenföretagare.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87020
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Webbprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering
Specialization: Web Programming

(Du kan inom ramen för programmet, eller efter programmet, själv välja att läsa minst två kurser i matematik för att uppnå en teknologie kandidatexamen med benämningen teknologie kandidatexamen.)

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god kunskap om storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden med fokus på webb- och internetteknologier,
 • visa fördjupad kunskap om metoder för att utveckla, testa, driftsätta och kvalitetssäkra programvara inbegripet hur dessa tillämpas,
 • visa mycket god kunskap om organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktion.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god förmåga att självständigt söka, samla och värdera information samt tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknikområdet som utbildningen omfattar,
 • visa god förmåga att välja och praktiskt tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion, test och kvalitetssäkring av programvara,
 • visa mycket god förmåga att enskilt och i grupp identifiera, formulera och lösa programvarutekniska problemställningar, samt redogöra för, argumentera kring och presentera egna idéer och lösningar, muntligt såväl som skriftligt till såväl yrkespersoner som på ett populärvetenskapligt sätt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god förmåga att göra bedömningar av de samhälleliga och etiska faktorer som är relevanta för programvaruutveckling och tillämpningen av teknik inom området som utbildningen omfattar.Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden.
Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledning