Webbprogrammering distans

Tillfället är stängt för anmälan

Välkommen till en specialiserad utbildning inom programmering med webbteknologier. Utbildningen ger dig både spets och bredd – bredden av traditionell utbildning inom programvaruteknik samt spetsen av utveckling med webbteknologier. Utbildningen leder till de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling såsom programmerare, systemutvecklare, användargränssnitt, databaser, lösningsarkitekt, konsult, projektledare och chef.

Under utbildningen lär du dig utveckla och kvalitetssäkra små som stora programvarusystem. Det handlar om mindre webbplatser och bloggverktyg liksom större system av e-handel och transaktionsintensiva system med stora mängder data och höga krav på skalbarhet och driftsäkerhet i molnet.

Målet med utbildningen är att ge dig en god allmän bas i konstruktion av programvara samt att förbereda dig för en bransch där populära tekniker snabbt växlar och där arbetsuppgifter skiftar mellan användargränssnitt (user experience, frontend), programmering och databaser (backend) samt driftsättning, test och kvalitetssäkring (devops).

Examensarbetet utförs i samarbete med ett företag, detta ger dig goda möjligheter att skapa kontaktnät som kan leda till anställning direkt efter avslutade studier.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i programvaruteknik med specialisering webbprogrammering. Efter avslutade studier kan du komplettera med en termin av av utlandsstudier.

Utbildningens kurser samkörs delvis med det treåriga programmet i webbprogrammering som går på campus. Efter avslutade studier kan du ansöka till det tredje året på campusprogrammet och studera till en kandidatexamen i programvaruteknik, med inriktning webbprogrammering.

Programinnehåll

Om du vill bli expert på användarens upplevelse, frontend och UX, så kan du det med denna utbildning. Vill du hellre satsa på backend, ramverk och databaser så är det också möjligt. Ditt eget intresse styr vad du väljer att fokusera på och fördjupa dig i.
Visa mer...


Första året får du grundläggande kunskaper i programvaruutveckling genom att läsa kurser i programmering och problemlösning, modellering, algoritmer och datastrukturer och databaser. Detta läses parallellt med kurser i webbteknologier där du utför projekt i webbläsare och på mobila plattformar. Du använder tekniker både för frontend och backend.

Under andra året läser du om ramverk för webbutveckling, utvecklingsmetodik, test och kvalitetssäkring av programvara, du fördjupar dig i operativsystem, virtualiseringstekniker, nätverk och matematisk modellering.

Du avslutar utbildningen med ett praktiskt inriktat examensjobb som du utför i nära anslutning till ett företag.

Du får kunskaper som gör att du kan arbeta brett inom IT-branschen. Ett urval av  teknologier som används är Git, GitHub, Linux/Mac/Windows, Python, JavaScript, Node.js, PHP samt ramverk med JavaScript/Python/PHP. Du lär dig även SQL/NoSQL databaser, virtualisering med Virtualbox/Docker, UX med HTML/CSS och 3D-visualisering.

Vårt självklara fokus är också att du ska bli duktig på problemlösning och självständigt arbete samt god förmåga att jobba i projektbaserade team.

Exempel på studentprojekt som genomförts, redan under första året, är appar med olika funktioner – till exempel resultat och aktuell ställning för olika fotbollsligor i Europa. Ett annat exempel är en app som visar restauranger och vädret i närheten av ett visst evenemang och appar som kopplar sig till produktionslager via REST-api.

Det finns ett stort behov av dig på arbetsmarknaden. Våra studenter har lätt att få jobb efter avslutad utbildning. Våra tidigare studenter arbetar numera på så vitt skilda ställen som Oracle, Pensionsmyndigheten, Webbhallen, Prisjakt, Försäkringskassan, Telia, Telenor, Ericsson och så vidare. Utbildningen ger också en bra grund för att bli egenföretagare.

Samverkan med företag

Johan Lindahl projektledare på Sigma, Frida Malm student vid BTH (2,45)
Att samarbeta med BTH är ett bra sätt för oss att lära känna studenterna, säger Johan Lundahl, projektledare vid Sigma IT Consulting i Karlskrona.

Johan Strandberg Konsultchef på Contribe (2,30 min)
Johan berättar om hur det är att samarbeta med studenter från BTH i skarpa studentprojekt.

Student berättar

PEDER

Vill du lära dig den senaste teknologin och hållbar utveckling? Här får vi arbeta med metoder som förbereder för arbetslivet och ger oss de verktyg som behövs för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden. För mig som distansstudent så är jag inte närvarande fysiskt – men med IRC, forum och Gitter så känner jag att man kommer närmare och känner sig mer delaktig.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Period: 2018 vecka 35 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.
Du kan gå ett tredje år på campus för att få en treårig filosofie kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • ha förvärvat en grundlig förståelse för de faktorer som styr utvecklingen och användandet av teknik och lösningar inom webbprogrammering samt kunna använda denna kunskap och förståelse för att göra resonemang och slutsatser om framtida vägval, t.ex. att välja rätt teknik i rätt sammanhang
 • i detalj förstå de för programvarukonstruktion viktigaste utvecklingsmetoderna och dess tillämpningar samt praktiskt kunna tillämpa dem
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om de organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktionen samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp som är geografiskt spridd.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknik området som programmet omspänner
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara
 • behärska produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden, med fokus på webb- och internetteknologier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att vidareutveckla sin kompetens då behov föreligger
 • visa förmågan att göra analyser och bedömningar ur ett programvarutekniskt perspektiv.

Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden. Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledning