Tekniskt basår

60 FUP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2022 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87035
 • Språk: Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Tekniskt basår

Ett tekniskt basår ger dig behörighet, kunskap och en perfekt grund för mängder av utbildningar inom teknik – och en garanterad studieväg vidare på BTH.

Garanterad plats på BTH:s ingenjörsprogram

Ett tekniskt basår ger dig den behörighet du behöver för att läsa vidare till ingenjör på vilken högskola som helst. Många väljer dock att stanna kvar på BTH – både på grund av vårt utbud och rykte inom ingenjörsutbildningar, men också eftersom ett avklarat basår ger platsgaranti på valfri ingenjörsutbildning vid BTH, bara du söker innan sista anmälningsdag.

Kurser och innehåll

Kurser hösttermin 2021

, 15 fup

, 8 fup

, 3,5 fup

, 12 fup

Kurser vårtermin 2022

, 10 fup

, 11,5 fup

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Läs mer om antagning här

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:

 • utvecklat sin förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och tekniska problemställningar
 • kunna tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion
 • utvecklat ett intresse för matematiska och naturvetenskapliga/tekniska frågeställningar och kunna analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga/tekniska metoder
 • kunna använda datorer och informationsteknik
 • kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
 • vara förberedd för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Skolan har ett bra rykte både från tidigare studenter och arbetsgivare så valet var egentligen aldrig särskilt svårt.

Oscar
Student, Webbprogrammering

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Per Gralvik

per.gralvik@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00