Tekniskt basår

60 FUP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2022 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87035
 • Språk: Undervisningen ges både på svenska och engelska.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Ett Tekniskt basår ger dig behörighet, kunskap och en perfekt start för att bli teknisk ingenjör – och en garanterad väg vidare på BTH.

Ett Tekniskt basår ger dig behörighet, kunskap och en perfekt start för att bli teknisk ingenjör – och en garanterad väg vidare på BTH.

Ett komplement eller sätt att byta riktning

Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs. Kanske har du valt någon annan akademisk väg, gjort ett vägval från teknik på gymnasiet, eller har av någon annan anledning inte behörighet för tekniska studier. Då finns Tekniskt basår.

Ett år – all behörighet och kunskap du behöver för att gå vidare

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik samt kemi. Kurserna är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier, och lärarna på tekniskt basår undervisar även på BTH:s ingenjörsprogram. I basåret ingår också kursen Ingenjörsorientering, som ger dig en fördjupad insyn i hur du väljer att gå vidare.

Tekniskt basår omfattar 60 förutbildningspoäng (FUP).

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Skolan har ett bra rykte både från tidigare studenter och arbetsgivare så valet var egentligen aldrig särskilt svårt.

Oscar
Student, Webbprogrammering

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Läs mer om antagning här

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:

 • utvecklat sin förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och tekniska problemställningar
 • kunna tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion
 • utvecklat ett intresse för matematiska och naturvetenskapliga/tekniska frågeställningar och kunna analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga/tekniska metoder
 • kunna använda datorer och informationsteknik
 • kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
 • vara förberedd för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Per Gralvik

per.gralvik@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00