Tekniskt basår

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs. Basåret är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till BTH:s ingenjörsutbildningar.

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik samt kemi och kurserna på basåret är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier. Lärarna på tekniskt basår undervisar även på BTH:s ingenjörsprogram.

Efter avklarat tekniskt basår har du platsgaranti på valfri ingenjörsutbildning vid BTH om du söker innan sista anmälningsdag.

Tekniskt basår omfattar 60 förutbildningspoäng, fup.

Programinnehåll

Kan jag bli ingenjör om jag läst samhällsvetenskapligt eller estetiskt program? Ja, om du går tekniskt basår har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper. Basåret är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till BTH:s ingenjörsutbildningar.

Utbildningen är utformad speciellt för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar rätt behörighet och utbildningen ger dig en bra språngbräda för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik blir du redo för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram. Du studerar kurser som motsvarar matematik 3C och matematik 4, fysik 1 och fysik 2 samt kemi 1. I utbildningen ges också en kurs som kallas ingenjörsorientering. Denna ger dig en god inblick i vad det innebär att läsa till och verka som ingenjör. Utbildningen ger också en grund för en kommande karriär inom tekniska branscher.

Undervisningen på tekniskt basår är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

När du klarat tekniskt basår har du platsgaranti på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar om du söker innan sista anmälningsdag.

Studentprojekt

Studentlabb

Laboration
På tekniskt basår är det minst en laboration i veckan. Det blandas teori och praktik i laborationssalen.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Förberedande nivå
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges både på svenska och engelska.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Läs mer om antagning här

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:
 • utvecklat sin förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och tekniska problemställningar
 • kunna tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion
 • utvecklat ett intresse för matematiska och naturvetenskapliga/tekniska frågeställningar och kunna analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga/tekniska metoder
 • kunna använda datorer och informationsteknik
 • kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
 • vara förberedd för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Per Gralvik

Studievägledning