Tekniskt basår

Anmälan öppnar 2020-03-15

Ett Tekniskt basår ger dig behörighet, kunskap och en perfekt start för att bli teknisk ingenjör – och en garanterad väg vidare på BTH.

Tekniskt basår omfattar 60 högskolepoäng.

På BTH

Ett komplement eller sätt att byta riktning

Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs. Kanske har du valt någon annan akademisk väg, gjort ett vägval från teknik på gymnasiet, eller har av någon annan anledning inte behörighet för tekniska studier. Då finns Tekniskt basår.

Ett år – all behörighet och kunskap du behöver för att gå vidare

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik samt kemi. Kurserna är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier, och lärarna på tekniskt basår undervisar även på BTH:s ingenjörsprogram. I basåret ingår också kursen Ingenjörsorientering, som ger dig en fördjupad insyn i hur du väljer att gå vidare.

Efter BTH

Garanterad plats på BTH:s civilingenjörsprogram

Ett tekniskt basår ger dig den behörighet du behöver för att läsa vidare till ingenjör på vilken högskola som helst, men många väljer att stanna kvar på BTH – både på grund av vårt utbud och rykte inom ingenjörsutbildningar, men också eftersom ett avklarat basår ger platsgaranti på valfri ingenjörsutbildning vid BTH, bara du söker innan sista anmälningsdag.

Programinnehåll

Utbildningen är utformad speciellt för dig som vill läsa en teknisk utbildning men saknar rätt behörighet och utbildningen ger dig en bra språngbräda för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Visa mer...

Genom att utveckla din förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik blir du redo för fortsatta studier på ett tekniskt högskoleprogram. Du studerar kurser som motsvarar matematik 3C och matematik 4, fysik 1 och fysik 2 samt kemi 1.

I utbildningen ges också en kurs som kallas ingenjörsorientering. Denna ger dig en god inblick i vad det innebär att läsa till och verka som ingenjör. Utbildningen ger också en grund för en kommande karriär inom tekniska branscher.

Undervisningen på tekniskt basår är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

När du klarat tekniskt basår har du platsgaranti på någon av BTH:s ingenjörsutbildningar om du söker innan sista anmälningsdag.

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87016
 • Period: 2020 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Förberedande nivå
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges både på svenska och engelska.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Läs mer om antagning här

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:
 • utvecklat sin förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och tekniska problemställningar
 • kunna tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion
 • utvecklat ett intresse för matematiska och naturvetenskapliga/tekniska frågeställningar och kunna analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga/tekniska metoder
 • kunna använda datorer och informationsteknik
 • kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
 • vara förberedd för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Per Gralvik

Studievägledning