Tekniskt basår

Anmälan öppnar 2020-03-15

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87016
 • Period: 2020 vecka 35 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Förberedande nivå
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges både på svenska och engelska.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c eller Matematik B.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Läs mer om antagning här

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:
 • utvecklat sin förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och tekniska problemställningar
 • kunna tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt utifrån problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och teorikonstruktion
 • utvecklat ett intresse för matematiska och naturvetenskapliga/tekniska frågeställningar och kunna analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga/tekniska metoder
 • kunna använda datorer och informationsteknik
 • kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift
 • vara förberedd för vidare studier på ett tekniskt högskoleprogram.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Per Gralvik

Studievägledning