• Studietid: 2018 vecka 35 till 2021 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Har du ett intresse för både grafik och programmering? Då är technical artist i spel utbildningen för dig. Du kan arbeta både som grafiker, programmerare samt fungera som den viktiga länken mellan de båda rollerna.

 För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. Som technical artist har du kompetensen som för samman programmerare och grafiker och du kan samtidigt bidra inom båda områdena. Du kan till exempel arbeta inom spelutveckling, visualisering, reklam eller inom annan grafik- och mjukvaruproduktion. Här lär du dig grunderna både i programmering och grafik, såväl 2D- grafik som 3D-grafik.

För att bli en god technical artist krävs kunskaper inom både programmering och grafik i lika stor utsträckning. Yrkesrollen kräver att man behärskar, och är intresserad av, båda områdena. Technical artist i spel innehåller både grundläggande och avancerade kurser inom båda dessa fält. Under kurserna får du möjlighet att lära dig de praktiska och teoretiska momenten med stort fokus på de tekniska aspekterna.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i utveckling av digitala spel.

Programinnehåll

För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. I rollen som technical artist fungerar du som länken mellan grafiker och programmerare. Du ska exempelvis kunna säkerställa att grafik går att implementera i ett spel utan att offra den artistiska visionen, samtidigt som de tekniska gränserna för plattformen inte överskrids. För att kunna göra detta behöver du både vara skicklig i användandet av 3D-grafikprogramvara och behärska olika programmeringsspråk som används i skapandet av spel.
Visa mer...


Utbildningen börjar med att lära dig grunderna både i programmering och grafik, såväl 2D-grafik som 3D-grafik. Här kommer du lära dig både de praktiska och teoretiska momenten med stort fokus på de tekniska aspekterna. Under utbildningens gång byggs detta på med mer avancerade kurser inom båda områdena. Exempel på detta är kurser inom 3D-programmering, animationstekniker, pluginverktyg samt att du får göra ett eget nivåverktyg som är specialanpassat för egengjord spelmotor.

Undervisningen är en blandning mellan traditionella föreläsningar, akademiskt skrivande och laborationer i speciellt avsedda datorsalar tillsammans med handledare och lärare. Dessutom kommer du att arbeta i projektform med andra studenter för att ta fram både prototyper och spel. Här kommer du få öva på att hitta kreativa lösningar på tekniska utmaningar och begränsningar. Vissa projekt genomförs med studenter från andra utbildningar vilket ger en möjlighet att både arbeta självständigt och som en del av ett team.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnat dig under utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att ha en stark teoretisk och praktisk kunskapsbas som du inte bara kan tillämpa i rollen som technical artist utan även inom andra områden i spelindustrin, så som grafiker eller programmerare. Andra tänkbara branscher kan vara inom reklam, visualisering, eller annan mjukvaruproduktion. Programmets karaktär gör dig attraktiv, men ditt eget intresse och motivation spelar en betydande roll och är avgörande för val av bransch. Oavsett vilket intresse du har så ger utbildningen en bred och gedigen grund inför ditt kommande yrkesliv.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Exempel på spelprojekt (utan ljud) (2 min).

Exempel på spelprojekt – first person shooter (2 min).

Exempel på spel som studenter gjort – en sammanställning av många olika projekt (5 min).

Innehåll