Sommarkurser 2021

Sommarkurser 2021

Digital bildbehandling, 5 hp

Syftet med denna kurs är att ge studenten en introduktion till och praktisk erfarenhet av bildbehandling och bildanalys.

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-S5545
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32

App-utveckling med bildtillämpningar, 15 hp

Kursens syfte är att ge kännedom om pixelbaserad bildrepresentation samt bildbehandling i dator och telefon. Studenten skall få färdighet att implementera en bildalgoritm, såsom histogramutjämning, dels i Matlab och dels i Java för Androidtelefon.

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-S5547
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32

Beräknings- och simuleringsteknik, 3 hp

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i beräknings- och simuleringsteknik. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör med anknytning till områdena maskinteknik, elektroteknik och datateknik.

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Anmälningskod: BTH-S5546
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32

Introduktion till maskininlärning och artificiell intelligens, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för maskininlärningstekniker och dess tillämpningar. Kursen ger deltagarna möjlighet att förstå koncepten bakom framväxande teknologier och vikten av artificiell intelligens, maskininlärning och Big data.

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-S5550
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32

Digital fotografisk bild, 7,5 hp

Kursen syfte är att ge en grundläggande förståelse för hantverket digitalt fotografi och en introduktion till användandet av digital fotografisk bild som uttrycksmedel i gestaltande produktioner.

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-S5552
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32

Ljuddesign för film, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper inom ljudproduktion för film, såsom bearbetning av produktionsljud, ljuddesign, mixning och leverans av en slutprodukt. Kursen syftar även till att visa på olika produktionsflöden inom postproduktion samt inspelning och bearbetning av ljud med enkla medel.

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-S5553
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32

Visuell design och programmering, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en introduktion till grafisk objektbaserad design och programmering med hjälp av Unity och Playmaker.

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-S5545
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×