Pedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd

BTH är en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionsvariation.

Tillsammans med samordnare, lärare och i vissa fall studievägledare tar vi fram de stödåtgärder du behöver. Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, gärna redan vid ansökan, för att lämpliga stöd-åtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten.

Läs mer på Studentportalen

Kontakt

Ingalill Johansson
Samordnare för riktat pedagogiskt stöd
Telefon: 0455-38 53 69
E-post: funka@bth.se