Särskilt pedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd

Blekinge Tekniska Högskola ska vara en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionsvariation.

Ska du börja studera vid BTH? Eller är du redan student här?

Samordnaren för stödåtgärder till studenter med funktionsvariation är ansvarig för stödåtgärderna som utformas i samråd med studenten, lärare och i vissa fall studievägledare. Samordnare vid BTH går att kontakta på e-post: funka@bth.se. Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, gärna redan vid ansökan, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten.

För samtliga stödåtgärder gäller att du som student ska kunna styrka behovet genom intyg. Exempel på stödåtgärder är kurslitteratur i inläst form, anteckningshjälp, anpassningar av tentamen som t.ex. förlängd tid. Andra former av stödåtgärder kan förekomma.  Vid behov av teckenspråkstolk är det viktigt att du anmäler detta redan vid ansökan till BTH, eftersom tillgången till tolkar varierar.

Läs mer